Those bastards in caps come to have fun and relax by the seaside instead of continuing to work in the factory.

De volledige titel van de tentoonstelling luidde: ‘Those bastards in caps come to have fun and relax by the seaside instead of continuing to work in the factory’. Priscila Fernandes (Coimbra, 1981) ontleende de titel aan een Frans krantenbericht uit 1936 en verwees ermee naar haar belangstelling voor de verhouding tussen arbeid en vrije tijd in onze hoogproductieve maatschappij.

Wat is de positie van kunst en kunstenaars bij het vormgeven aan de maatschappij? Deze vraag leidde Fernandes naar het werk van de Franse pointillisten, met hun systematische schildertechniek en anarchistische gedachtegoed, die zij analyseerde in een reeks fotowerken en schilderingen. In het bijzonder interesseerde het haar hoe de pointillisten rond 1910 hun focus geleidelijk verschoven van sociaal-maatschappelijke thema’s naar het schilderen van idyllische landschappen en mediterrane kustdorpjes. Deze ontwikkeling weerspiegelt de opkomst van het massatoerisme voor gewone mensen, en een veranderende notie van werk en vrije tijd.

Daarnaast presenteerde Fernandes ‘The Book of Aesthetic Education of the Modern School’, een installatie die fungeerde als tijdelijk klaslokaal, geïnspireerd op de radicale ideeën van de Escuela Moderna (Barcelona, 1901-1906). Onder de vele boeken die de school uitbracht ontbrak een lesboek over kunsteducatie. Fernandes vroeg zich af hoe dit boek er uit zou kunnen zien en maakte in 2014 retroactief voor de Escuela Moderna het lesboek ‘¿Y El Arte?’. Het boek roept vragen op over onderwijs en kunst, en de rol van kunst in het vormgeven van een nieuwe samenleving.

Kritische pedagogie
De Master of Education in Arts van het Piet Zwart Instituut gebruikte de installatie als setting voor ‘Cartographies of Acting Pedagogically: Working with Liquid Logic’, een reeks seminars en publieke lezingen, samengesteld door de kunstenaar en Frans-Willem Korsten.

Met Ine Gevers & Adelita Husni-Bey, Ane Hjort Guttu, Joost de Bloois, Frans Willem Korsten en presentaties door studenten van de Master of Education in Arts van het Piet Zwart Institute.

lees meer

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Zabawas, de J.E. Jurriaanse Stichting en Stichting Niemeijer Fonds. Met dank aan: Zie Displays.

kunstenaars

Those bastards in caps come to have fun and relax by the seaside instead of continuing to work in the factory.