Contactpersoon:
judith@tentrotterdam.nl
010-4135498

TENT presenteert in de tentoonstellingen een grote diversiteit aan kunstopvattingen, kunstenaars en materialen en heeft daarom ook een afwisselend en boeiend educatief programma. De educatieve activiteiten in TENT worden per tentoonstelling gebaseerd op de onderwerpen die de kunstenaars aansnijden. Dat zijn vaak maatschappelijk relevante onderwerpen zoals identiteit, geworteld zijn en je thuisvoelen. Maar het kan ook voorkomen dat kunstenaars leerlingen meenemen op een zoektocht naar inspiratie en materiaal.

Maatwerk
Omdat elke school anders is, werkt TENT vraaggericht. Programma’s en activiteiten worden op maat gemaakt voor verschillende groepen. Bent u op school of binnen uw studie met een bepaald thema bezig, dan zoeken wij met u naar mogelijkheden om dit thema uit te werken, met bijvoorbeeld een kunstenaar, een tentoonstelling of publicaties.

Vervoer
TENT is makkelijk te bereiken met busvervoer van buzz010. Let op: alleen voor primair onderwijs.

Voor meer informatie over educatie en publieksbegeleiding, kunt u contact opnemen met Judith Vorwerk, educatiecoördinator bij TENT.