Over TENT - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst Over TENT - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst

Over TENT

Over TENT - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst

Over TENT

TENT is het platform voor hedendaagse kunst in de context van Rotterdam. We realiseren tentoonstellingen, nieuwe producties, educatieprojecten, performances en events met makers uit de stad en daarbuiten.

Met gastprogrammering bieden we ruimte aan lokale partners en initiatieven. De basis voor ons programma is de dynamische stedelijke cultuur van Rotterdam, waarbij we inhaken op onderwerpen en ontwikkelingen die hier spelen en in de wereld om ons heen.

Geschiedenis.

TENT vormt de afdeling Tentoonstellingen van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Op 9 september 1999 opende TENT zijn deuren aan de Witte de Withstraat 50. TENT is opgericht om Rotterdamse beeldende kunst te tonen in een brede context met veel aandacht voor het interdisciplinaire en internationale karakter dat de Rotterdamse kunst kenmerkt.
TENT is de voortzetting van Villa Alckmaer, de tentoonstellingsruimte van het Centrum Beeldende Kunst dat sinds 1994 aan de Westersingel was gevestigd. Aanvankelijk werd TENT geleid door het driemanschap Ove Lucas, Arno van Roosmalen en Thomas Meijer zu Schlochtern. Ove Lucas werd in 2006 directeur van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, alwaar Thomas Meijer zu Schlochtern tot februari 2011 verantwoordelijk was voor het internationaal beleid. Arno van Roosmalen vertrok in 2004 om directeur van Stroom Den Haag te worden. Van 2006 t/m 2016 was Mariette Dölle artistiek leider van TENT. Sinds oktober 2016 is Anke Bangma als artistiek leider aangetreden.

In opdracht van CBK Rotterdam maakte we in 2019 in samenwerking met Christiaan van Schemerbeek (Studio Moois TV) en André Marques en Tim Wes (T&D) deze documentaire over 20 jaar TENT.

 

TENT is lid van De Zaak Nu.
TENT is een programma van CBK Rotterdam.