Marga Weimans, Mette Sterre

Het Zomercarnaval Rotterdam werd in de jaren ’80 voor het eerst georganiseerd als equivalent van het Caribisch carnaval. Het groeide uit tot een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Het Zomercarnaval heeft een culturele achtergrond die sterk samenhangt met het koloniale verleden en de migratiegeschiedenis van Nederland. Met ‘On the Other Side of Reality’ nodigde TENT Rotterdamse makers uit om hun visie op de culturele en politieke betekenis van het Caribisch carnaval te verbeelden in een praalwagen voor de straatparade.

Na Marga Weimans volgden opdrachten aan kunstenaars Mette Sterre, Klaar van der Lippe & Bart Stuart en choreografe Alida Dors.

Straatparade en tentoonstelling met Marga Weimans
Weimans’ project werd gedreven door haar Surinaamse achtergrond en haar opvattingen over de stadsbewoner als ‘agent of change’. Geïnspireerd door het carnaval als moment waarin de norm wordt losgelaten en grenzen tijdelijk vervagen, ontwierp Weimans een praalwagen en stoet rondom het idee van transformatie.

Uitgedost met kostuums en enorme hoofdtooien, verbeeldde een groep van veertig jonge dansers een transformatieproces. De tooien veranderden van strakke architectonische kaders in uitbundige, zinnenprikkelende attributen. De performers transformeerden zo symbolisch van ingekaderd tot bevrijd, van plicht tot passie, van uniform tot veelzijdig.

lees meer

Hoewel de straatparade van 25 juli wegens slechte weersomstandigheden werd afgelast, ging het programma in TENT gewoon door. Weimans’ monumentale installatie opende met een spectaculaire performance met dansers, modellen en een brassband. De performance kreeg een vervolg bij Palais de Tokyo in Parijs.

Samenwerking
Weimans werkte bij de ontwikkeling van haar project nauw samen met componist Rutger Zuydervelt (Machinefabriek) en Vogue-choreografe Amber Vineyard (House of Vineyard/HipHopHuis).

Jongerenproject met Mette Sterre
Parallel aan de tentoonstelling organiseerde kunstenaar Mette Sterre met TENT een jongerenproject onder de titel The End of Normal. Gedurende de zomer werkte een groep van 12 talentvolle jongeren samen met haar en tutoren aan een eigen straatparade voor het festival Kunst in het Witte de Withkwartier in september. Hun werkruimte in TENT, met kostuums uit Sterre’s performances en theaterstukken, was ook toegankelijk voor publiek.

Symposium
Een afsluitend symposium ging nader in op de culturele en politieke implicaties van de verbinding tussen hedendaagse kunst en carnaval. Hoe relevant is het Caribisch carnaval als uiting van protest of anders-zijn in de hedendaagse stad?

Dit project was een initiatief van TENT curator Jesse van Oosten, inhoudelijk ondersteund door Charl Landvreugd.

Dit project werd genereus ondersteund door Stichting DOEN, VSB Fonds en Rotterdam Festivals. De parade werd georganiseerd in samenwerking met Ducos Productions, Stichting Zomercarnaval Nederland en HipHopHuis Rotterdam.

kunstenaars

Marga Weimans, Mette Sterre