Aanleiding voor dit symposium was het meerjarenproject On the Other Side of Reality, waarin TENT aansloot bij het Rotterdamse Zomercarnaval. Modeontwerper Marga Weimans was de eerste Rotterdamse maker die in dit kader de opdracht kreeg een artistieke praalstoet voor de straatparade te ontwikkelen, en daarmee haar licht te werpen op de betekenis van het Caribisch carnaval.

Curator Jesse van Oosten poneerde de vraag: Wat betekent het voor een kunstinstelling als TENT om zich te verhouden tot de spelregels en referentiekaders van de straatparade? Kan de verbinding tussen het Caribisch carnaval en hedendaagse kunst een dialoog aanjagen tussen verschillende artistieke tradities en sociale groepen?

De bijdragen aan dit event focusten op de culturele en sociale relevantie van het Zomercarnaval. Het festival is hét moment van het jaar waarop het multiculturele mainstream wordt. Met zijn wortels in de koloniale geschiedenis, Caribische migratie en verzet tegen racisme haakt het Caribisch carnaval in op onderwerpen die urgent zijn in de Rotterdamse grootstedelijke cultuur van nu, en die momenteel zowel in de publieke arena als in het artistieke domein worden bevraagd.

Bijdragen
Danseres Junadry Leocaria (BALLS, Femme Lethal), een van de queens uit de straatparade van Marga Weimans, opende met een Vogue performance.

Cultureel antropoloog Artwell Cain, vanaf de beginjaren betrokken bij het Zomercarnaval als jurylid, sprak over het historisch verband tussen het Caribisch carnaval en het Zomercarnaval Rotterdam, transatlantische slavernij, postkoloniale migratie, en de sociaal-culturele en politieke functie van het carnaval in Rotterdam vandaag.

lees meer

Kunstenaar David Bade vertelde vanuit zijn ervaringen met kunstprojecten op Curaçao over manieren waarop de wereld van de beeldende kunst en het carnaval met elkaar vervlochten zijn.

Kunstenaar en curator Charl Landvreugd interviewde modeontwerper Marga Weimans over de transformerende kracht van mode, en haar visie op de stadsbewoner als agent of change.

Mette Sterre presenteerde een performance-lezing over de rol van het transformatieve en groteske lichaam, en het carnavaleske in haar werk. De kostuums uit haar jongerenproject voor On the Other Side of Reality speelden daarin de hoofdrol.

Lector Culturele Diversiteit aan de Hogeschool Rotterdam Nana Adusei-Poku en kunstcriticus Vincent van Velsen vatten de avond samen in een kritische reflectie.

Performancekunstenaar Jaleel Roy-Lindsey sloot het seminar af met het ‘live art piece’ Electric Chapel: Whatevers Factious Fiction, waarin zijn fascinaties voor popcultuur, maskerade en online beeldcultuur samenkwamen.

On The Other Side Of Reality werd genereus ondersteund door Stichting DOEN, VSB Fonds en Rotterdam Festivals.