credits +-

Foto 1: Natuurgebied De Beer wordt met olie platgebrand, 1964. Foto door Wabe Korfmaker, opzichter van De Beer. Met dank aan mevrouw A. den Bakker-Korfmaker. Collectie Ed Buijsman.Foto 2: De beer, Het groene strand, foto door Jan Koolen. Foto 3: De beer, kapmeeuw kolonie, 1962.

Noëlle Ingeveldt en Juriaan van Berkel 

De ontwikkeling van de Europoort eind jaren ’50, begin jaren ’60, betekende het einde voor dit natuurreservaat. Het werd in 1964, tijdens het broedseizoen, met autobanden en olie weggebrand. Ook de dorpen Blankenburg en Nieuwesluis werden met de grond gelijkgemaakt en begraven onder zand, om plaats te maken voor industrie.  

Protest was er nauwelijks en werd niet gehoord. Het onbetwiste primaat lag bij de groei van de haveneconomie. Groeiende welvaart zou vanzelf tot meer welzijn leiden, was destijds de gedachte. Wel werd de belofte gedaan dat de verdwijning van De Beer zou worden ‘gecompenseerd’. Dat is nooit gebeurd. 

In hun documentaire ‘Onder zes meter zand’ onderzoeken kunstenaars Noëlle Ingeveldt en Juriaan van Berkel van Studio Berkveldt hoe het Havenbedrijf en de Gemeente Rotterdam destijds hebben gehandeld, en wat de gevolgen waren van de vernietiging van De Beer.  

Historicus Ed Buijsman deelt documenten die hij over die tijd verzamelde tijdens zijn onderzoek naar de geschiedenis naar natuurmonument De Beer. 

Rotterdam Cultural Histories, een samenwerking tussen TENT en Kunstinstituut Melly, onderzoekt onze gemeenschappelijke wortels in Rotterdam. Deze editie werd samengesteld door TENT. 

Events bij deze tentoonstelling

kunstenaars

Noëlle Ingeveldt en Juriaan van Berkel