Exhibitions | Live performances | Symposium

Performances & events Post-Opera klik hier.
Tentoonstellingsboekje met uitleg over alle werken en performances vind je hier..

TENT, V2_ Lab for the Unstable Media en Operadagen Rotterdam slaan de handen ineen voor een eerste samenwerking. Het resultaat is een programma met live performances, een symposium en twee tentoonstellingen. Daarin onderzoekt Post-Opera, op het snijvlak van beeldende kunst, technologie en opera, de veranderende relatie tussen het menselijk lichaam en de stem.

Kernvragen
De stem speelt een centrale rol in hoe we denken over de mens als een sociaal en psychisch wezen, met een eigen en een innerlijke stem. De stem vormt ook de kern van hoe we mensen zien als burgers, die door middel van stemrecht een stem hebben in de samenleving. Het keelgeluid is op die manieren direct verbonden met wat het betekent om mens te zijn. Toch wordt niet aan iedereen een stem gegeven, en wordt dus niet iedereen op dezelfde wijze als ‘mens’ erkend. Dit roept de vraag op: Wat voor stemmen kunnen zich binnen onze maatschappelijke machtsdynamiek laten gelden en hoe kunnen andere worden gehoord?

De manier waarop we vandaag naar stemmen, lichamen en identiteiten kijken verandert momenteel ook door technologische ontwikkelingen. We zijn omringd door allerlei digitale stemmen en raken steeds meer gewend aan een invasieve intimiteit met technologie. Dat roept nieuwe vragen op: Wat voor impact hebben dergelijke lichaamloze stemmen op ons begrip van wat een stem inhoudt? Welke realiteit kennen we aan zulke stemmen toe?

Inzichten vanuit de opera
Er is nauwelijks een andere genre waarin de stem zo essentieel is, als in de opera. Toch was er lang nauwelijks aandacht voor het lichaam dat die zingende stem voortbrengt; het werd gezien als vanzelfsprekend, niet als iets dat zelf ook betekenis heeft. In postdramatische opera’s van nu wordt de relatie tussen stem en lichaam juist een thema en een element voor nieuw experiment. Met inzet van technologie worden stemmen vervormd, virtuele stemmen toegevoegd of de vanzelfsprekende connecties tussen het lichaam en de stem van een zanger verbroken. Zo worden niet alleen de grenzen van stem en lichaam opgerekt, maar ook dat van het operagenre zelf.

‘Post-Opera’ hanteert een verwante benadering, en presenteert een levendige mix van nieuwe producties door beeldend kunstenaars en componisten, installaties en live performances, vocalisten die de mogelijkheden van de menselijke stem vergaand oprekken en machines die kunnen zingen.

Deelnemende kunstenaars en componisten
De ‘Singing Machine’ van Martin Riches zal een aria vertolken, die speciaal voor deze gelegenheid door componist Tom Johnson werd geschreven. Componist Jasna Veličković zal met haar instrument ‘de Velicon’ andersoortige stemmen ten gehore brengen, die gewoonlijk niet door mensenoren waarneembaar zijn: door elektromagnetische velden te manipuleren geeft ze in haar ‘Opera of Things’ een stem aan uiteenlopende voorwerpen. franck leibovici presenteert een ‘liefdeslied’ van adem, stilte en gefluister, als een oefening voor geliefden om zonder woorden te communiceren. Adam Basanta zijn interactieve kinetische sculpturen nemen het publiek mee op een opera- cinematografische reis. Je kunt ‘A Truly Magical Moment’ ook op afstand proberen. Klik voor de instructies hier. Mercedes Azpilicueta en John Bingham-Hall gingen op onderzoek in de stedelijke omgeving en maken invoelbaar welke invloed architectuur heeft op de mogelijkheid om je stem in het openbaar te laten horen. Paul Elliman rekt in live interventies de grenzen van de menselijke stem op en laat vocalisten de geluiden van de stad imiteren en in hun stemmen autoriteit en dreiging resoneren. Janneke van der Putten zal met haar solo akoestische performance het zingende lichaam nog verder uitdagen. Katarina Zdjelar verbeeldt in een nieuwe film – een muzikale interpretatie van de aangrijpende tekst ‘Europe, Where Have You Misplaced Love?’ van dichter Athena Farrokhzad – hoe mensen een stem proberen te vinden. Vraagstukken over nationaliteit, assimilatie en uitsluiting staan ook centraal in de performance van Urok Shirhan. In haar vocale optreden ‘BirdBecomeBird’ laat Suzanne Walsh het menselijk stemgeluid en gezang overgaan in dat van dieren. In een spectaculaire installatie van Ho Tzu Nyen’s laat een koor van niet-geheel-menselijke wezens – cyborgs, mythologische wezens, figuren uit de populaire cultuur – hun stem horen om hun menselijkheid te claimen. En in een afsluitende workshop kunnen deelnemers onder leiding van Geo Wyeth, los van training en conventies, uiteenlopende manieren onderzoeken om je stem te gebruiken. De exacte data van de performances & workshops worden later bekend gemaakt.

Post-Opera bij V2_
In mei zal in V2_Lab for the Unstable Media de nieuwe installatie van Jan Adriaans te zien zijn. Met ‘Swarming Chants’ vergelijkt hij de krachten die vrijkomen tijdens de collectieve zang ervaring in een Operahuis met de ervaringen in een voetbal stadion. De opening vindt plaats op 3 mei, van 18-21.00 uur.

De VVK van Operadagen Rotterdam is al van start. Op vertoon van je Operadagenpas krijg je gratis toegang tot tentoonstelling Post-Opera bij TENT. Meer info over het overige programma van de Operadagen Rotterdam en tickets vind je hier.  Heb je geen Operadagenpas ? Dan koop je jouw reguliere ticket tot deze tentoonstelling hier.

 

Partners
Post-Opera wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan fonds, Stichting Stokroos, CBK Rotterdam, Fonds Podiumkunsten , V2_ , Operadagen Rotterdam, CESEM – Centre for the Study of the Sociology and Aesthetics of Music , NOVA FCSH – NOVA School of Social Sciences and Humanities, Culture Ireland en FCT – Foundation for Science and Technology.