credits +-

1-3: Courtesy De Atelier Unie Rotterdam. 4-7: Installation photos of exhibition at TENT.

De Atelier Unie Rotterdam

Terwijl een groeiend aantal kunstinstellingen Rotterdam sinds 1970 van podia voor de presentatie van hedendaagse kunst voorzag, waren het de kunstenaars die er wonen en werken die het fundament vormden onder het levendige kunstklimaat. Juist de mix tussen gevestigde instituten en de vele bottom-up initiatieven die vanuit de kunstenaarsgemeenschappen zelf ontstaan kreeg internationale erkenning als de unieke kracht van de Rotterdamse cultuur. Maar wat blijft daarvan over als kunstenaars in de stad geen werkruimte meer vinden?

Deze presentatie rondom de studiosituatie in de stad is samengesteld door De Atelier Unie Rotterdam. Met posters visualiseren zij de urgente behoefte aan werkruimte onder Rotterdamse makers. De Atelier Unie Rotterdam is ook initiator van de Groot Rotterdamse Atelier Enquête.

Volg De Atelier Unie Rotterdam via: @Atelierunierotterdam
Of sluit je aan via: www.atelierunierotterdam.nl

Met dank aan:
Piet de Jonge, Tess Martin, Sandro Setola, Sander van Wettum, TimeWindow

Over Rotterdam Cultural Histories
In Shared Space, onze gedeelde tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping, tonen TENT en Kunstinstituut Melly om beurten presentaties over onderwerpen uit de geschiedenis van kunst en cultuur in Rotterdam. Dit samenwerkingsproject werd in 2014 opgezet om de gemeenschappelijke wortels van beide instituten in Rotterdam te verkennen.

kunstenaars

De Atelier Unie Rotterdam