Het Poortgebouw
Het Poortgebouw is een 37 jaar oude organisatie die zowel culturele activiteiten host als woonruimte biedt aan 30 mensen. Het gebouw heeft als podium gefungeerd voor events en projecten, als residentie gediend voor gasten, kunstenaars en muzikanten, en woon- en werkruimte geboden aan diverse generaties mensen uit de hele wereld. Het gebouw werd voor het eerst gekraakt in 1980. Vier jaar later werd het kraakpand gelegaliseerd, nadat de bewoners het gebouw eigenhandig hadden gerenoveerd en leefbaar hadden gemaakt. De toewijding van de eerste groep bewoners heeft ook geleid tot de oprichting van de Vereniging Poortgebouw.

Tijdelijk collectief
The Temporary Autonomous Bureau was een initiatief van een gelegenheidscollectief dat bestond uit bewoners van het Poortgebouw en studenten van de Master Experimental Publishing van het Rotterdamse Piet Zwart Institute. De leden van het collectief waren Giulia de Giovanelli, Naomi de Wit, Philippa Driest, Angeliki Diakrousi, Alice Strete en Thanos Kaltsamis. Op uitnodiging van TENT vervolgden zij hun onderzoek naar de geschiedenis van het Poortgebouw, dat in 2017 al resulteerde in de database ‘The Autonomous Archive’ en de publicatie ‘A Bed, A Chair and A Table’.

Uitwisseling van strategieën
Gedurende drie maanden kreeg het publiek toegang tot het gefragmenteerde archief van het Poortgebouw. Tegelijkertijd werd de geschiedenis van het Poortgebouw als aanleiding genomen voor enquetes over autonomie en een serie events waarin de strategieën voor zelforganisatie in Rotterdam in kaart werden gebracht. The Temporary Autonomous Bureau fungeerde als een ontmoetingsplek waar ervaringen met het navigeren tussen autonomie en institutionalisering werden uitgewisseld.

De kernvragen bij deze events waren:
Hoe kunnen onafhankelijke organisaties blijven bestaan in een stad waar institutionalisering van culturele platforms en woonruimtes de regel is?
Is het mogelijk om vanuit een bottom-up praktijk duurzame, niet-hiërarchische sociaal-culturele projecten op te zetten?
Kan een bepaalde mate van openheid en autonomie bij het managen van zelf-georganiseerde sociale en culturele projecten behouden blijven?

Met dank aan de vroegere en huidige bewoners van het Poortgebouw en iedereen die het de afgelopen jaren ondersteund heeft.

lees meer

Rotterdam Cultural Histories
In Shared Space, onze gedeelde tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping, tonen TENT en Witte de With Center for Contemporary Art alternerend presentaties over onderwerpen uit de geschiedenis van kunst en cultuur in Rotterdam. Dit samenwerkingsproject werd in 2014 opgezet door Defne Ayas (Witte de With) en Mariette Dölle (TENT) om de gemeenschappelijke wortels van beide instituten in Rotterdam te verkennen.