credits +-

1. Clementine Edwards, Copper and Rice Landscape, 2022, courtesy of the artist. 2. Cihad Caner, Rijksopen 2022, photo by Sander van Wettum. 3. Hannah Henderson, blueprints, composing the membrane of a temporary dwelling (2022), Rijksakademie Open Studios 2022, courtesy of the artist. 4. Kari Robertson, 'Material Memories/Liquid Legacies', 2022, ARTBO, Camara de Comercio Bogota. 5. Tuan Andrew Nguyen, video still of The Unburied Sounds of a Troubled Horizon, 2022.

Tuan Andrew Nguyen, Cihad Caner, Hannah Dawn Henderson, Clementine Edwards, Kari Robertson. Samengesteld door Katayoun Arian.

Welk geheugen schuilt er in materie? Gaan we ons bijvoorbeeld op een meer verantwoordelijke manier verhouden tot water als we beseffen dat deze oeroude substantie een geheugen heeft en de sporen van alle menselijke activiteit met zich meedraagt? Dat we zelf waterlichamen zijn, een doorgeefkanaal in de hydrologische kringloop? Kunnen we ons voorstellen hoe we met niet-bewuste materie verbonden zijn, en waarom dit inzicht essentieel is voor onze gedeelde toekomst?

De vragen die in de tentoonstelling centraal staan, zijn geïnspireerd door de werken van vijf kunstenaars die op levendige, verbeeldingsrijke manieren de vele verbindingslagen tussen herinnering en materie aftasten en invoelbaar maken. Kijkend naar persoonlijke herinnering en naar ongemakkelijke collectieve geschiedenissen, traceren de kunstenaars hoe materiële overdracht plaatsvindt tussen generaties, lichamen en geografische plekken. Door wat daarvan nog tastbaar is terug te claimen of een nieuwe vorm te geven, maken ze ruimte voor een speelse, intieme relatie met de materiële wereld en nodigen ze ons uit opnieuw naar onze eigen relatie tot die wereld te kijken. In alle werken resoneert daarbij het besef dat wij als wetende wezens ook zelf steeds veranderen, dat onze kennis dus nooit stabiel of volledig is, en dat daarin de mogelijkheid tot transformatie schuilt. De kunstenaars onderzoeken met liefdevolle aandacht de symbiotische relatie tussen de materialiteit van alle dingen en de daarin opgeslagen herinneringen, die zich laten ontsluiten als je bereid bent om dichter bij te komen en dieper te luisteren.

kunstenaars

Tuan Andrew Nguyen, Cihad Caner, Hannah Dawn Henderson, Clementine Edwards, Kari Robertson. Samengesteld door Katayoun Arian.