Julien Grossmann (Metz, 1983) is zowel opgeleid in muziek als beeldende kunst. Muziekfragmenten, toonladders en toonsoorten vormen de basis ingrediënten waarmee hij onderwerpen als cultuur en globalisering opvoert. Het aantal toonladders op de wereld is net zo divers als het aantal talen. Grossmann speelt met het vermogen van klanken om, hoe abstract ook, meteen een connotatie met een bepaalde plek en culturele context op te roepen.

Vanuit de gedachte dat geluid een immateriële getuigenis is van culturele en economische dynamiek, gebruikt Grossmann instrumenten die nauw verbonden zijn met geschiedenissen van empowerment en emancipatie, of haakt hij in op liederen waarin globale spanningen weerklinken. Maar hij manipuleert en vervormt klanken ook, verandert van een instrument de toonsoort en bouwt zijn eigen muziekspelers en audiobronnen. Zo maakt hij de associaties die aan bepaalde klanken kleven verwonderlijk, of geeft hij materie die grote impact heeft gehad op culturele en economische verhoudingen in de wereld, zoals ruwe olie, letterlijk een ongemakkelijke bijklank.

Parallel aan zijn geluidssculpturen presenteerde Grossmann het nieuwe werk ‘Growth Products’ waarin hij de iconografie van de geglobaliseerde economie onder de loep neemt. In deze installatie van kunstmestzakken, vestigt hij het oog van de kijker op de curieuze mythologische figuren en oude symbolen van macht en rijkdom die daarop blijken te figureren.