Authentic Boys

In de video-installatie ‘Happyland’ kenschetste het kunstenaarscollectief Authentic Boys vijf typen toeristen, en het pad dat zij bewandelen richting persoonlijk geluk. De één houdt het graag huiselijk, terwijl anderen zich afzetten tegen de maatschappij, op zoek gaan naar ontberingen, glamoureuze luxe of de reinheid van de natuur. Uiteindelijk gaan zij allemaal op reis, op zoek naar het zogenaamd authentieke zelf: een mystieke tocht en diepgravende queeste naar existentiële zelfrealisatie. In dat opzicht heeft de hedendaagse toerist toch iets van de pelgrim van weleer.

In de video’s, waarin serieuze overpeinzingen worden afgewisseld met speelse rebellie, portretteren de Authentic Boys de reizende medemens op humorvolle wijze. Open geknoopte T-shirts en bruine basten met glimmende kettingen, campingfolklore, de outdoorman en backpackers; allemaal komen ze aan bod. In een tijd waarin reizen en toerisme tot globale industrie zijn verworden, en we via sociale mediaplatforms al onze buitenlandse en exotische ervaringen voortdurend met elkaar delen, portretteren de Authentic Boys op lichtvoetige wijze de stereotype karakters die zich in de wereld van het toerisme manifesteren.

Authentic Boys is een internationaal kunstenaarscollectief, bestaande uit performance-kunstenaars Gregory Stauffer en Johannes Dullin (Genève/Berlijn) en filmmakers Aaike Stuart en Boris van Hoof (Berlijn/Rotterdam). Sinds 2007 werken zij aan een grote verscheidenheid van projecten, waarin ze op humorvolle en intuïtieve manier reageren op hun directe omgeving. Onder de naam ‘Performing Life’ initiëren ze ook sociale en educatieve projecten in samenwerking met musea, galeries en scholen.

De tentoonstelling werd samengesteld door Jesse van Oosten.

Happyland werd mede mogelijk gemaakt door Pro Helvetia

kunstenaars

Authentic Boys