EVA OLTHOF

Eva Olthof (Nijmegen, 1983) verzamelt fragmenten, zoals haar eigen foto’s, archiefmateriaal, teksten en objecten, op zoek naar de grenzen tussen het documentaire en imaginaire beeld.

In TENT presenteerde Olthof een installatie waarin haar nieuwe publicatie ‘Return to Rightful Owner’ centraal stond. Het boek heeft als thema de politiek van het vergeten, onthouden en citeren, en neemt de ontstaansgeschiedenis van de Amerika-Gedenkbibliothek in Berlijn als beginpunt.

Deze centrale bibliotheek van voormalig West-Berlijn kwam tot stand met een financiering uit de Marshall gelden en werd geopend in 1954. Het was de eerste openbare wetenschappelijke bibliotheek in Duitsland gebouwd naar het idee van een Angelsaksische Public Library – waar verschillende soorten literatuur voor het eerst beschikbaar werd gemaakt voor alle lagen van de bevolking en grotendeels in een ‘Freihandaustellung’ (open kast opstelling).

Opzettelijk dicht gelegen bij de grens van het door de Russen bezette gebied, had de bibliotheek ook als doel de inwoners van Oost-Berlijn aan te trekken. Een brief gevonden in het archief van de AGB vormt een belangrijke spil in het boek. Een man uit voormalig Oost-Duitsland had vlak na de opening van de AGB twee boeken geleend die hij in het jaar 2000 pas retourneerde. Hij stuurde een brief mee waarin hij de gebeurtenissen in de periode tussen het lenen en terugbrengen beschrijft. Samen met een serie foto’s gemaakt in de bibliotheek en vijf andere teksten vormt de brief een boek dat huidige conditie van lezen en de bibliotheek als plek bevraagt.

kunstenaars

EVA OLTHOF