Vapour (damp)
Onlangs kondigde China aan op massale schaal wolken te zullen creëren om een gebied driemaal zo groot als Spanje van regen te voorzien. Weerbeïnvloeding mag dan in China extreme proporties aannemen, het is een wijdverbreid fenomeen: van traditionele regenceremonies tot het hagelkanon dat ook in Nederland door boeren en festivalorganisaties wordt ingezet om het weer naar onze hand te zetten. Met Airgloo (i.s.m. Henrik Jan Haarink), een iglo van airconditioners, toonde Kokmeijer op speelse wijze hoe pogingen om het klimaat op één plek te controleren tegelijkertijd een direct effect hebben op andere delen van de wereld.

Solid (ijs)
Tegenover het wereldwijde fenomeen van weerbeïnvloeding plaatste Kokmeijer de gezamenlijke inspanning van alle wereldlanden om één plek te beschermen tegen de impact van de mens: Antarctica. Zij maakte een reeks werken over dit werelddeel: het enige dat aan geen enkele natie toebehoort, waar bezoekers geen spoor van hun aanwezigheid mogen achterlaten en waarvan zelfs geen drijvend poolijs mag worden meegenomen. Met onder meer aangespoeld glas, dat zij tijdens haar reizen naar Antarctica verzamelde, verbeeldde Kokmeijer hoe paradoxaal de poging is om één werelddeel te vrijwaren van ontwikkelingen die de rest van de wereld in hun greep houden.

Liquid (water)
Ter voorbereiding van de tentoonstelling reisde Kokmeijer naar de Marshalleilanden om daar een heel andere verhouding tot de natuurlijke omgeving te onderzoeken. In deze omgeving die door de stijging van de zeespiegel en een geschiedenis van westerse bemoeienis onder druk staat, werkte zij met grassroots-initiatieven, kanobouwers en wetenschappers. Zij grijpen terug op de traditionele kennis waarmee mensen de immense Stille Oceaan tot hun leefgebied hebben gemaakt en brengen die kennis vandaag de dag weer tot leven als basis voor een duurzame toekomst. Kokmeijer maakte nieuw werk, deels in samenwerking met oceanoloog Gerbrant van Vledder, geïnspireerd door het ‘golfnavigeren’, dat is gebaseerd op het leren voelen van en luisteren naar de natuurlijke omgeving.

De tentoonstelling Solid, Liquid, Vapour was veelzijdig, maar zette met de kringloop van water als motto tegelijkertijd een krachtig beeld neer van onze planeet als een gesloten systeem, waarin kleine veranderingen op één plek ook elders effect kunnen hebben – positief of negatief.

Esther Kokmeijer
In de artistieke praktijk van Esther Kokmeijer (Brantgum, 1977) is de relatie tussen mens en natuur het centrale thema. Haar werk ontstaat vaak tijdens de reizen die ze maakt, waarbij de reis zelf een belangrijk onderdeel is van het werk. Ze onderneemt haar reizen zelfstandig, maar werkt ook als expeditiefotograaf op een schip dat ’s zomers naar de Noordpool en ’s winters naar de Zuidpool vaart. De dialoog met biologen, oceanografen en antropologen is een steeds belangrijker rol in haar werk gaan spelen.

lees meer

Samewerkingspartners
Kokmeijer werkte samen met onder meer architect Henrik Jan Haarink; Elmar C. Fuchs, programmamanager van Wetsus Center of Sustainable Water Technology; oceanoloog Gerbrant van Vledder; Alson Kelon van het Waan Aelõñ in Majel-programma op de Marshalleilanden; Dustin Langidrik van Okeanos Marshalleilanden; Stefan Grob van Stil-hagelkanon; Sence of Place, Holwerd; en Club Imagine van Theater Rotterdam.

Solid, Liquid, Vapour werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, CBK Rotterdam, Verbeke Foundation en Nederlandse Zouthandel.