Khalid Amakran, Barby Asante & Gian Givanni, Ivan Barbosa, Marcel van den Berg, Roxette Capriles, Failed Architecture, Afaina de Jong & Innavisions, Ilja Karilampi & Kareem Lotfy, Charlie Koolhaas, Lotic, Ladj Ly, Nicole Martens, Neals Niat, Stacii Samidin, Michael Schoner, Navin Thakoer, VHILS & Kalaf, Yue Wu

Rotterdam is de hiphopstad van Nederland en architectuur en urban arts & culture zijn diep geworteld in het DNA van de stad. Oude stadswijken en nieuwe bombastische architectuur wisselen elkaar af en functioneren als voedingsbodem voor een eigentijdse kunst-, performance- en muziekcultuur. BLUEPRINT greep hierop in door te kijken naar de manieren waarop de stad en haar architectuur in straatcultuur worden toe-geëigend. Speciale aandacht ging uit naar thema’s als ‘architectuur en identiteitsvorming’ en ‘stedelijke toe-eigening van straatcultuur’, waarbij verbanden werden gelegd tussen de grootstedelijke cultuur van Rotterdam en die van steden als London, Parijs, Lissabon en Lluanda.

Toe-eigening van TENT
Architect Afaina de Jong en designer Innavisions eigenden zich samen met Metro54 de fysieke tentoonstellingsruimte toe door in de architectuur van TENT te interveniëren. Hun kleurrijke, geometrische decors vormden een backdrop en podium voor het werk van makers die codes zoals ‘realness’ en de beeldtaal van hip hop inzetten voor werk dat zowel weerklank vindt in straatcultuur als in de hedendaagse kunst.

Door afstand te nemen van het cliché van de white cube werd TENT getransformeerd tot een experimentele speeltuin en ontmoetingsplek waar installaties, geluidswerken, muziekvideo’s, live performances, gesprekken, discussies en take-overs elkaar afwisselden. Op die manier wilde Metro54 een cultuur die steeds in beweging is levend houden binnen de muren van het instituut.

Veelstemmig publieksprogramma
De tentoonstelling vormde de setting voor een veelstemmig publieksprogramma, bestaande uit wekelijkse lezingen, een filmvertoning, symposium en pop-up video installatie, gerealiseerd in samenwerking met het HipHopHuis, BIRD, Studio Narrative en AFARAI. Met bezoekers, gastsprekers, kunstenaars, muzikanten, dansers en architecten werden stedelijke toe-eigening, sociaal-maatschappelijke kwesties, architectuur en eigenaarschap in de stad kritisch bevraagd en gecontextualiseerd.

Metro54
Metro54 is een platform voor jonge makers die de grenzen opzoeken van hun disciplines, met bijzondere aandacht voor de talenten die hun inspiratie halen uit de grootstedelijke melting pots in de wereld. BLUEPRINT was deel van Metro54’s meerjarenfocus op cultural appropriation. Artistiek directeur van Metro54 is Amal Alhaag.

lees meer

TENT x Metro54
De connectie met de stad Rotterdam vormt een basis van waaruit TENT steeds opnieuw antwoorden zoekt op de vraag: Wat kan deze plek in het centrum van Rotterdam zijn? Van en voor wie is deze plek? Welke kunst en cultuur zijn hier thuis? TENT verwelkomde de take-over door BLUEPRINT, en de thema’s van eigenaarschap en toe-eigening die Metro54 agendeerde, als manier om te kijken naar hedendaagse stadscultuur én als manier om de eigen kaders verder op te rekken.

BLUEPRINT was onderdeel van Rotterdam Architectuur Maand en werd ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Rotterdam Festivals.

kunstenaars

Khalid Amakran, Barby Asante & Gian Givanni, Ivan Barbosa, Marcel van den Berg, Roxette Capriles, Failed Architecture, Afaina de Jong & Innavisions, Ilja Karilampi & Kareem Lotfy, Charlie Koolhaas, Lotic, Ladj Ly, Nicole Martens, Neals Niat, Stacii Samidin, Michael Schoner, Navin Thakoer, VHILS & Kalaf, Yue Wu