Khalid Amakran, Barby Asante & Gian Givanni, Ivan Barbosa, Marcel van den Berg, Roxette Capriles, Failed Architecture, Afaina de Jong & Innavisions, Ilja Karilampi & Kareem Lotfy, Charlie Koolhaas, Lotic, Ladj Ly, Nicole Martens, Neals Niat, Stacii Samidin, Michael Schoner, Navin Thakoer, VHILS & Kalaf, Yue Wu

Groepstentoonstelling
Rotterdam is de hiphopstad van Nederland en architectuur en urban arts & culture zijn diep geworteld in het DNA van de stad. Oude stadswijken en nieuwe bombastische architectuur wisselen elkaar af en functioneren als voedingsbodem voor een eigentijdse kunst-, performance- en muziekcultuur. De groepstentoonstelling en het levendige publieksprogramma grijpen hierop in en stellen de wijze waarop straatcultuur, de stad en haar architectuur toe-eigenen centraal. Speciale aandacht gaat uit naar de thema’s ‘architectuur en identiteitsvorming’ en ‘stedelijke toe-eigening van straatcultuur’ in steden zoals London, Lissabon, Parijs en Rotterdam. Zo gebruiken de kunstenaars Ilja Karilampi, Kareem Lotfy en Marcel van den Berg codes zoals ‘realness’ en de beeldtaal van hip hop om werk te creëren wat zijn weerklank vindt in straatcultuur en in hedendaagse kunst.

Toe-eigening van TENT
Architect Afaina de Jong en designer Innavisions eigenen zich samen met Metro54 de fysieke tentoonstellingsruimte toe door een interventie te plegen op de architectuur van TENT. De installaties en geometrische decors van dit duo vormen een gecodeerde backdrop of podium voor onder andere het werk van de kunstenaar VHILS en fotografen Khalid Amakran en Charlie Koolhaas. Door afstand te nemen van het cliché van de white cube wordt TENT omgetoverd tot een experimentele speeltuin en ontmoetingsplek waar installaties, geluidswerken, muziekvideo’s, live performances, gesprekken, discussies en take-overs elkaar afwisselen en houdt Metro54 een cultuur die steeds in beweging is levend binnen de muren van het instituut.

Publieksprogramma
Parallel aan de tentoonstelling loopt een veelstemmig publieksprogramma, bestaande uit wekelijkse lezingen, een filmvertoning, symposium en pop-up video installatie, samengesteld en geproduceerd in samenwerking met het HipHopHuis, BIRD, Studio Narrative en AFARAI. Met bezoekers, gastsprekers, kunstenaars, muzikanten, dansers en architecten worden stedelijke toe-eigening, sociaal-maatschappelijke kwesties, architectuur en eigenaarschap in de stad kritisch bevraagd, geherinterpreteerd en gecontextualiseerd.

lees meer

Metro54 x Cultural Appropriation
Metro54 is een platform voor jonge kunstenaars, artiesten en andere makers die de grenzen opzoeken van hun (kunst)disciplines, met bijzondere aandacht voor de talenten die hun inspiratie halen uit de grootstedelijke melting pots in de wereld. Metro54 organiseert interactieve programma’s, tentoonstellingen en (pop-up) events voor een voornamelijk jonge doelgroep. In het kader van een tweejaar durend programma Cultural Appropriation onderzoekt Metro54 toe-eigening binnen hedendaagse urban arts & culture. BLUEPRINT: Whose urban appropriation is this? is het eerste deel van dat programma en richt zich op stedelijke toe-eigening.

TENT
TENT is een platform voor hedendaagse kunst dat zijn wortels heeft in Rotterdam. De connectie met de stad, als voedingsbodem en als spiegel van actuele ontwikkelingen, vormt een basis van waaruit TENT steeds opnieuw antwoorden zoekt op de vraag: Wat kan deze plek in het centrum van Rotterdam zijn? Van en voor wie is deze plek? Welke kunst en cultuur zijn hier thuis? TENT verwelkomt de take-over door BLUEPRINT, en de thema’s van eigenaarschap en toe-eigening die Metro54 agendeert, als manier om te kijken naar hedendaagse stadscultuur én als manier om de eigen kaders verder op te rekken.

BLUEPRINT is onderdeel van Rotterdam Architectuur Maand en wordt ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam Festivals.