Shelter for Daydreams; Homes for People Not Profit - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst Shelter for Daydreams; Homes for People Not Profit - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst

TENT online

Podcast reeks

Shelter for Daydreams; Homes for People Not Profit

Gesprekken, fieldtrips en andere audio

Hoe willen we leven? Wat voor plek hebben we nodig om te wonen en te werken? Welke alternatieven zijn er voor de dominante eigendomsvormen en het door de markt gestuurde huisvestingsbeleid in een tijd waarin ruimte steeds schaarser en duurder wordt en burgers uit hun huizen worden geduwd? Nienke Terpsma en Robert Hamelijnck van Rotterdams collectief FGA onderzoeken het in een serie gesprekken en excursies in en om hun eigen stad—waar collectieve en zelf-georganiseerde woonvormen ondanks de veranderde Woningwet van 2015 en het ‘Actieplan coöperatieve woonvormen Rotterdam’ van 2019 geen voet aan de grond krijgen. FGA legt links tussen verzet en acties tegen het huidige woonbeleid in Nederland en de succesvolle Rotterdamse bewonersprotesten van de jaren ’70 en ’80. Bakema’s oproep voor “veel soorten ruimte-kwaliteit” en “woonplezierverenigingen” (1971) lijkt urgenter dan ooit.