credits +-

Fotografie door Aad Hoogendoorn

De tentoonstelling draait rondom een gelaagd begrip van identiteit, met code switching als manifestatie van de veelzijdige en fluïde manier waarop identiteit functioneert binnen het maatschappelijke krachtenveld. Code switching werd als term voor het eerst gebruikt in de sociolinguïstiek om te beschrijven hoe mensen die meertalig zijn in een gesprek tussen talen switchen. Maar code switching gaat ook over hoe we onze manier van spreken aanpassen aan een bepaalde sociale groep. In feite gaat het om alle bewuste en onbewuste manieren waarop mensen, afhankelijk van de situatie, verschillende culturele of talige identiteiten projecteren.  

De groepstentoonstelling is samengesteld door Kris Dittel.

Toegang vrij
Aanmelden is verplicht, stuur hiervoor een mailtje naar esther@tentrotterdam.nl, met in de titel ‘rondleiding Renske’.