credits +-

Fotografie door Aad Hoogendoorn

Op zondag 22 mei, de laatste dag van tentoonstelling To Be Like Water, kun je vanaf 14.00 uur een rondleiding volgen in Nederlandse Gebarentaal door Renske Maes (Stichting IN gebaren).

De tentoonstelling draait rondom een gelaagd begrip van identiteit, met code switching als manifestatie van de veelzijdige en fluïde manier waarop identiteit functioneert binnen het maatschappelijke krachtenveld. Code switching werd als term voor het eerst gebruikt in de sociolinguïstiek om te beschrijven hoe mensen die meertalig zijn in een gesprek tussen talen switchen. Maar code switching gaat ook over hoe we onze manier van spreken aanpassen aan een bepaalde sociale groep. In feite gaat het om alle bewuste en onbewuste manieren waarop mensen, afhankelijk van de situatie, verschillende culturele of talige identiteiten projecteren.  

De groepstentoonstelling is samengesteld door Kris Dittel.

Toegang vrij
Meld je uiterlijk 21 mei aan. Stuur hiervoor een mailtje naar esther@tentrotterdam.nl, met in de titel ‘rondleiding Renske’.