Code switching werd als term voor het eerst gebruikt in de sociolinguïstiek om te beschrijven hoe mensen die meertalig zijn in een gesprek tussen talen switchen. Maar code switching gaat ook over hoe we onze manier van spreken aanpassen aan een bepaalde sociale groep. In feite gaat het om alle bewuste en onbewuste manieren waarop mensen, afhankelijk van de situatie, verschillende culturele of talige identiteiten projecteren.
De groepstentoonstelling To Be Like Water To Be Like Water verkent en verrijkt de betekenis van code switching.

De rondleiding start om 16.00 uur.

Taal: Engels
Reserveren via: esther@tentrotterdam.nl, zet in het onderwerp van de mail ‘aanmelding rondleiding Kris Dittel’
Toegang vrij