Voor ‘Things Will Change’ volgen twee groepen studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam twee maanden lang samen een artistiek programma in TENT Rotterdam. Het project richt zich op het stimuleren van dialoog en samenwerking tussen de studenten van beide academies. In verschillende bijeenkomsten laten de studenten zich inspireren door de huidige tentoonstellingen in TENT, wat uitmondt in het ontwikkelen van een nieuw werk door de studenten zelf. Een aantal van deze werken worden geselecteerd om tentoongesteld te worden in TENT van 6 t/m 8 december.

De tentoonstellingen die als startpunt dienen zijn allereerst de tentoonstelling Boerenzij van kunstenaar Wakpe Feenstra, waarin zij haar onderzoek en co-creatie project rond de rurale kennis en (levens)verhalen van Rotterdam-Zuid presenteert. Daarnaast toont Wild Bet, een solotentoonstelling van kunstenaarsduo Gil en Moti, de sociaalpsychologische impact van gokken in verschillende stedelijke gemeenschappen. Het project geeft de studenten een unieke introductie in deze actuele thema’s en inzicht in de (sociale) werkwijzen van deze kunstenaars. De verschillende bijeenkomsten bevatten een atelierbezoek en diverse workshops door onder andere Wapke Feenstra en Gil & Moti.

Met werk van: Steph Bayes en Izzy Ramos; Noah Commandeur, Rio Drop, Tugay Adem Kader, Valeria Moro en Múz Spaans; Michel Heen, David Jellema en Ryan Lim Zi Yi; Anne van Ophem en Yunwei Zhang.

Met dank aan / thanks to: Mariana Aboim Fernandes, Karin Arink, Yair Callender, Wapke Feenstra, Gil & Moti, Joran Koster, Tarona Leonora, Josje Priester, Martijn Verhoeven & het/the Verhalenhuis Belvédère.

‘Things Will Change’ is een samenwerking tussen TENT, KABK en WdKA.