credits +-

Foto’s door Aad Hoogendoorn / 1: Jan Eric Visser 2: Lucie Havel, ‘THE FORMER OWNER’ 3-4: Lucie Havel, ‘HOW I FELL IN LOVE WITH THE ENEMY’ 5: Jake Kelly, ’22#1’ 6: Carolin Lange & Dico Kruijsse, ‘Under the Same Sun’

Lara Almarcegui, Sol Archer, Lucie Havel, Jake Kelly, Carolin Lange & Dico Kruijsse, Jan Eric Visser. Curator: Anke Bangma.

Even belangrijk voor deze kunstenaars is de overweging hoe zij zelf kunnen handelen vanuit een besef van de ecologische impact van wat zij doen. Hun werk draait niet alleen om verhalen en manieren van kijken, maar gaat om meer dan representatie: het gaat hen ook om de resources, relaties en processen die ze bij hun eigen artistieke productie kunnen cultiveren, of juist vermijden, stopzetten of ombuigen. Een inherent onderdeel van hun werk is het exploreren van concrete materiële, technische, scheikundige, juridische of sociale mogelijkheden voor verandering, die je handelingsperspectieven zou kunnen noemen. 

Vaak zijn hun acties bewust kleinschalig of terughoudend—een plek met rust laten, geen toxische middelen gebruiken, niets verspillen, werken met zwerftakken, samenwerken met een plant. Tegelijkertijd schuilt daarachter vaak een lange adem, een consequent commitment, een dagdagelijkse oefening in anders in de wereld staan.  

Gedurende de tentoonstellingsperiode ontwikkelen we een programma van events en activiteiten op locatie met onder meer Maidie van den Bos, Yoeri Guepin, Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera en Floris Visser (De Volkskantine). Sheray Rozenstein & Carlijn van Heusden geven een workshop voor schoolgroepen. Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie.

Events bij deze tentoonstelling

kunstenaars

Lara Almarcegui, Sol Archer, Lucie Havel, Jake Kelly, Carolin Lange & Dico Kruijsse, Jan Eric Visser. Curator: Anke Bangma.