THE RURAL, oftewel het landelijke, is niet zomaar een onderwerp – het is een institutionele kritiek op de stedelijke hegemonie en processen van gentrificatie in kunst en cultuur. Het platteland is een ver-af-plaatje geworden en wordt tegenwoordig meer geconsumeerd dan ervaren, wat betekent dat vooronderstellingen en vooroordelen het overnemen en het naar elkaar staren en wijzen is begonnen. Dat is gevaarlijk. Omdat – juist in het rurale – landbouw, mijnbouw en toerisme samenkomen, staat de vorming ervan niet los van ons als consumenten.

Neem deel aan GESPREK met Wapke Feenstra, waarin de kunstenaar deelt hoe ze het thema benadert in haar artistieke praktijk en welke literatuur deze door de jaren heen gevoed heeft. De boekselectie zal beschikbaar en te koop zijn in MELLY.

Dit programma is een samenwerking van Witte de With Center for Contemporary Art en TENT Rotterdam, als onderdeel van de serie BOOK TALKS van Witte de With, en in het kader van de gelijktijdige tentoonstelling Boerenzij bij TENT (van 11.10.2019 tot 12.01.2020).

Locatie: MELLY, Witte de Withstraat 50
Voertaal:
 Engels
Gratis toegang