In de tentoonstellingsruimte aan de Boerenpraat-tafel richten ze zich op de vragen die zijn ontstaan rondom het onderzoek van RURAL IMAGINATIONS en Boerenzij. Namens de Universiteit van Amsterdam en de organisatie RURAL IMAGINATIONS zijn professor Esther Peeren en onderzoekers Anke Bosma en Tjalling Valdés Olmos aanwezig. De organisatie richt zich op de cruciale rol van culturele verbeelding bij het bepalen welke aspecten van het hedendaagse plattelandsleven wel en niet zichtbaar worden op nationaal en mondiaal niveau, wat op zijn beurt van invloed is op hoe het platteland politiek kan worden gemobiliseerd.

Sprekers: Wapke Feenstra (Boerenzij), Anke Bangma (artistiek leider TENT), Professor Esther Peeren (UVA),  Anke Bosma en Tjalling Valdés Olmos (UVA).

Voertaal: Engels
Locatie: TENT
Toegang vrij