credits +-

Foto door Aad Hoogendoorn

Onze populaire cultuur, politieke standpunten en het publieke debat staan bol van tegenstrijdige ideeën over sociale controle, vergelding door harde straffen, de zuiverende werking die afzondering zou hebben, en het geloof dat celstraf humaan kan zijn zolang de gevangenis maar ‘goed’ is ontworpen en georganiseerd.

Robert en Hanneke onderzoeken wat de heersende beelden en verhalen kenmerkt, en wat daarin buiten beschouwing blijft. Ze geven beiden een korte presentatie over hun werk, waarna curator Anke Bangma een gesprek tussen Robert, Hanneke en publiek begeleidt.

Engelstalig | Dit is een gratis event

Reserveren verplicht via ticketpagina:
1. Click op ticket button
2. Ga naar de datum 24 maart
3. Click op het event beeldvorming rond gevangenzetten en reserveer het gewenste aantal tickets

 

lees meer

Hanneke Stuit: The Carceral Idyll
Bij de introductie van de staatsgevangenis eind 18de eeuw werden lijfstraffen vervangen door wat Foucault ‘het disciplineren van de ziel’ noemde. Straf werd niet langer openbaar voltrokken maar vond plaats achter gesloten celdeuren, buiten het zicht van de rest van de samenleving. Hanneke Stuit gaat in op de publieke en populaire beeldvorming die in Nederland rondom de gevangenis ontstond. Welke facetten van het gevangenissysteem krijgen we in het publieke domein te zien, en wat blijft afgeschermd? Welke consequenties heeft de frictie tussen wat wel en niet zichtbaar is?

Hanneke vraagt zich af waarom de gevangenis vooral als schouwspel wordt voorgesteld en waarom criminaliteit vaak wordt geromantiseerd. Waarom leunen we in Nederland zo sterk op de verhalen van buitenaf, met name de uit VS?  Als mogelijke verklaring legt  ze het idee van de ‘carceral idyll’ voor: het geloof dat mensen op de juiste manier en de juiste plaats opsluiten alle betrokken partijen ten goede zal komen.

Robert Glas: Justice Beyond Revenge
In zijn tentoonstelling bij TENT nodigt Robert Glas je uit om opvattingen over gevangenschap te bevragen. De heersende focus op streng straffen lijkt bijna onbetwistbaar maar was niet altijd zo vanzelfsprekend. Tot midden jaren ’80 was er in Nederland een levendig publiek en politiek debat over welke reactie op crimineel gedrag de samenleving het meest dient.

Aanvoerder daarvan was de Rotterdamse rechtsgeleerde en abolitionist Louk Hulsman, die kritisch was op de mythes rondom het gevangenissysteem, celstraf wel degelijk als een vorm van lijfstraf zag, en zich inzette voor concrete alternatieven. Met twee video-installaties geeft Glas opnieuw voeding aan deze discussie. Hij werkte daarvoor samen met ervaringsdeskundigen, en reconstrueerde een testmodel voor een Rotterdamse gevangeniscel om die te gebruiken als filmset en discussiestuk.

Robert Glas’ presenteert tot 21 april zijn tentoonstelling ‘Justice Beyond Revenge—Recalling Louk Hulsman’ bij TENT.

Hanneke Stuit is Assistant Professor bij de afdeling Literary Studies and Cultural Analysis van de UvA. Met haar onderzoek naar ‘the carceral idyll’ is ze momenteel research fellow bij het NIAS.