03.03.2019 - 07.04.2019

Where does culture happen?

Exhibition | Workshops | Book launch | Panel |

Met hun roots in hiphop en een ‘for us by us’ mentaliteit bouwen diverse groepen makers en creatieven in Rotterdam aan nieuwe sociale en culturele verbanden. Naast, en soms in samenwerking met bestaande instellingen, ontwikkelen ze events en manieren van werken waarin ze zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen vinden. Met een tentoonstelling, publicatie, performances, workshops en scherp debat haakt TENT in op de verschuivingen die zij teweegbrengen in het culturele landschap van vandaag.

Gastcurator Damoon Foroutanian nodigt drie jonge makers uit om in te zoemen op de clubscene en de parallelle stad van de nacht. Met wervelende beelden laten Steve Sondag en Crystal Doorjé van BRF zien hoe velen die zich niet door de gevestigde orde vertegenwoordigd voelen hun thuis vinden op de dansvloer en de community daaromheen. Tegelijkertijd stelt Charles Mensach met een interactieve installatie de mechanismen op scherp waarmee, ook binnen deze community, voor sommigen deuren open gaan die voor anderen gesloten blijven.

Foroutanian en Malique Mohamud van Concrete Blossom initiëren op zondag 31 maart om 15.00 uur een debat over de kloof tussen het huidige culturele profiel van Rotterdam en de daadwerkelijke culturele behoeften. Grassroots initiatieven zijn organisch verbonden met diverse doelgroepen die buiten bereik zijn voor gevestigde culturele instellingen, maar worden maar moeizaam als valide cultuurmakers erkend. Wat voor veranderingen in beleid, financiering en denken zijn nodig voor een duurzame ontwikkeling van de cultuur en sociale cohesie in deze stad? Meer informatie over dit evenement hier.

Verstilling met Amenti MoveMeant
Vanuit een verwante zoektocht naar zelfontplooiing en maatschappelijke verbinding, creëert dans- en bewegingscollectief Amenti MoveMeant in TENT juist een plek voor verstilling. Zij ensceneerden een rituele ruimte, waarin je wordt uitgenodigd alle zintuigen een voor een te openen en vaste gedragspatronen los te laten, om je zo op een ander niveau tot jezelf en anderen te kunnen verhouden. Aanvullend hierop worden een reeks workshops aangeboden op de zondagochtend in TENT.  Bevestigde data zijn nu: zondagochtend 09.30-11.00 uur op 10,17 & 24 maart met een speciale slotceremonie op 7 april (tijden hiervan worden later bekend gemaakt). Info over de workshop vind je terug op de homepage, onder zien & doen.

Publicatie & Book launch event
Aanvullend op de tentoonstelling is een publicatie ontwikkeld waarin makers uit Rotterdam en London in tekst en beeld antwoord geven op de vraag ‘Where does culture happen?’.
Zij schijnen licht op de collectieve plekken en momenten waar de cultuur die zij als ‘eigen’ beschouwen ontstaat, wordt beleefd en wordt gedeeld. Zij beschrijven de huiskamer, de dansvloer, de rituele begrafenis, de avondwinkel, en de straat als plekken waar cultuur nestelt en zich ontwikkelt. Anderen reflecteren op de vraag ‘Where does culture happen?’ in relatie tot hun eigen praktijk, en beschrijven hoe cultuur daarin niet statisch is maar verschuift, mengt en opnieuw wordt gevormd. Weer anderen focussen op het creëren van collectieve ruimtes van samenzijn of juist het zich vervreemd voelen van een dominante cultuur. Meer dan een gemeenschappelijk antwoord op de vraag ‘Where does culture happen?’ kan de publicatie opgevat worden als een conversatie tussen makers die ruimte claimen en plaats maken voor het delen en verder brengen van hun eigen culturele praktijken en die van anderen, buiten of zich bewegend tussendoor de culturele infrastructuur van instituten.

De publicatie bestaat uit bijdragen van: Victoria Aquino, Araba Banson, Ivan Barbosa, Dean Bowen, Alida Dors, Afaina de Jong, Hannah Kemp-Welch, Charl Landvreugd, Ishmael Lartey, Cedar Lewisohn, Hamed Maiye, Abondance Matanda, Malique Mohamud, Amenti Movemeant, Hélène Christelle Munganyende, Sheray Rozenstein, Stacii Samidin, Touching Bass

Op zaterdag 23 maart is er een event rondom de publicatie. Een middag met cultuurkritiek, optredens, workshops, film en muziek, samengesteld door TENT en Tate Modern’s Young People’s Programmes. Blijf via ons Facebook event op de hoogte van het definitieve programma.