credits +-

Beeld: Davids Danoss

Maja Bekan w/ Gabriela Dávalos Array, Darly Benneker, Aletta van der Eijk, Zosia Nowakowska, Claudia Redout, Amy van Son, Rinke Wagenaar

Vertrekpunt voor dit project was het levensverhaal van de Utrechtse Jeanne Merkus. Deze sociaal hervormster trok in 1875 naar Herzegovina om zich met een eigen gevechtseenheid aan te sluiten bij de strijd tegen de Ottomaanse bezetting. Eerst vereerd als heldin, werd Merkus’ rol al snel gewantrouwd en vergeten. Van guerillastrijder werd ze een outcast in de publieke herinnering van de Balkan, en een onbeduidende huisvrouw in de populaire cultuur. De groep probeerde zich voor te stellen welke strijd deze “Nederlandse Jeanne d’Arc”—náást de strijd waarvoor ze gekozen had—moest aangaan met heersende vooroordelen. Zo raakten ze ook in gesprek over hun eigen realiteiten.

De afgelopen maanden kwam de groep samen bij TENT en op locatie. Gastpresentaties en teksten brachten intieme gesprekken op gang. Kostuums en een theatrale setting versterkten het besef dat de deelnemers samen ruimte creëerden voor verhalen waarvoor in hun dagelijkse werksituatie niet altijd plek is. Ze leerden ruimte maken voor elkaar, speelden een spel met vrouwelijke codes en beproefden wat verschillende feministische keuzes kunnen inhouden. Ze omarmden de rol van vrouwen als troublemakers en de veerkracht die schuilt in vriendschap.

Over Maja Bekan
Vanuit een interesse in zelforganisatie en self-empowerment, ensceneert Maja Bekan situaties waarin individuen een tijdelijk collectief kunnen vormen. Door tijd te maken voor elkaar ontstaat verbondenheid, dwars door maatschappelijke scheidslijnen en uiteenlopende levenspaden heen. Het publiek wordt bij dit open proces betrokken middels geïmproviseerde publieke momenten en filmische impressies.

Projectdeelnemers:
Gabriela Dávalos Aray (kunstenaar, educator)
Darly Benneker (kunstenaar, educator en projectcoördinator)
Aletta van der Eijk (communicatiemanager TENT)
Zosia Nowakowska (ontwerper)
Claudia Redout (Luitenant-kolonel bij de Koninklijke Marechaussee, veteraan)
Amy van Son (Koninklijke Marine Operationele Dienst Verbindingen Matroos 1, veteraan)
Rinke Wagenaar (Kapitein bij de Koninklijke Landmacht)

Met dank aan het Mondriaan Fonds en Stroom

Events bij deze tentoonstelling

kunstenaars

Maja Bekan w/ Gabriela Dávalos Array, Darly Benneker, Aletta van der Eijk, Zosia Nowakowska, Claudia Redout, Amy van Son, Rinke Wagenaar