Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Willem de Kooning Academie

Tentoonstelling

De tentoonstellingen die als startpunt dienen zijn allereerst de tentoonstelling Boerenzij van kunstenaar Wakpe Feenstra, waarin zij haar onderzoek en co-creatie project rond de rurale kennis en (levens)verhalen van Rotterdam-Zuid presenteert. Daarnaast toont Wild Bet, een solotentoonstelling van kunstenaarsduo Gil en Moti, de sociaalpsychologische impact van gokken in verschillende stedelijke gemeenschappen. Het project geeft de studenten een unieke introductie in deze actuele thema’s en inzicht in de (sociale) werkwijzen van deze kunstenaars. De verschillende bijeenkomsten bevatten een atelierbezoek en diverse workshops door onder andere Wapke Feenstra en Gil & Moti.

Met dank aan: Karin Arink, Mariana Aboim Fernandes, Yair Callender, Wapke Feenstra, Gil & Moti, het Verhalenhuis en Martijn Verhoeven.

‘Things Will Change’ is een samenwerking tussen TENT, KABK en WdKA.