Exhibition

Rotterdam Cultural Histories is een samenwerkingsproject tussen Witte de With Center for Contemporary Art en TENT, waarmee sinds 2014 de gemeenschappelijke wortels van deze twee instellingen, beide gehuisvest in dit gebouw, worden verkend en raakvlakken tussen de programma’s worden getoond.

Deze presentatie kwam tot stand met inbreng van:
Peter Buisman, Stichting De Witte Bollen
Jeanne Hogenboom, Vereniging de Binnenweg
Dees Linders en Sannetje van Haarst, SIR
Caro van der Pluijm en Siebe Thissen, BKOR