Inge Aanstoot, Gema Alba, Fatima Barznge, Willem Besselink , Marie Civikov, Remko van Drongelen, Laurien Dumbar, Jeffrey Dunsbergen, Marie Louise Elshout, Bert Frings, Serge Game, Edwin Jans, Hidde van Schie, Isolde Venrooy, Katrijn Verstegen

De tentoonstelling wilde de hernieuwde liefde voor de schilderkunst onder een groeiende groep kunstenaars zichtbaar maken. De vijftien gepresenteerde kunstenaars hadden op het eerste gezicht niet veel met elkaar gemeen. Ze verschillen in stijl, intentie, leeftijd en achtergrond. Toch zijn ze met elkaar verbonden in hun zoektocht naar het herformuleren van de basisprincipes van de schilderkunst. Hoe autonoom ook, hoe abstract of juist figuratief: elk werk presenteert opvattingen en opinies over het belang van het unieke gebaar, de nadruk op de fysieke ervaring, de potentie van het ambacht, de kracht van virtuositeit.

De schilders zien hun werk nauwelijks nog als onderdeel van een stroming, ontwikkeling of groep. Eerder lijken ze het als een individuele noodzaak te beschouwen het schilderij weer in een positie te plaatsen waarin het vrij en onafhankelijk is, en los van maatschappelijke, politieke en kunsthistorische ballast kan functioneren.

kunstenaars

Inge Aanstoot, Gema Alba, Fatima Barznge, Willem Besselink , Marie Civikov, Remko van Drongelen, Laurien Dumbar, Jeffrey Dunsbergen, Marie Louise Elshout, Bert Frings, Serge Game, Edwin Jans, Hidde van Schie, Isolde Venrooy, Katrijn Verstegen