Roel Roscam Abbing, Yoana Buzova, Lasse van den Bosch Christensen, Nicole Hametner, Marlon Harder, Menno Harder, Niek Hilkmann, Michaela Lakova, Nan Wang

Unlinked (dislocations, disappearances & deprecations) reflecteerde op een mogelijke verschuiving in onze populaire cultuur. Hoewel geen enkel zichzelf respecterend zelfhulpboek of krantenartikel van de laatste tien jaar de woorden ‘linked’ of ’stay connected’ in zijn titel schuwde, gebruikten recente artikelen en bestsellers steeds vaker woorden als ’introvert’ en ’stilte’. Hebben we het moment bereikt waarop het urgent is geworden om het gebruik van de woorden ’social’ en ’media’ kritisch in hun samenhang te bekijken?

De bezorgdheid omtrent deze vraag liep als een rode draad door de verschillende afstudeerprojecten.

Dislocations (verplaatsing)
Yoana Buzova
(BG) creëerde een netwerk van brievenbussen in de openbare ruimte waar het publiek geluidsboodschappen kon opnemen, beluisteren en verspreiden. Ze plaatste ze in verschillende landen en verbond ze met elkaar. Zo boden ze een speelse gelegenheid voor voorbijgangers om in een netwerk van anonieme stemmen te stappen.

Marlon Harder (NL) maakte  een visuele representatie van onze hedendaagse template-cultuur. Haar installatie verplaatste een webtemplate naar de fysieke tentoonstellingsruimte en vice versa. Het project was een commentaar op het ’plaats hier uw bericht’ tijdperk, dat in elk aspect van ons leven lijkt te zijn doorgedrongen.

Nan Wang (CN) experimenteerde met manieren om geheugen en technologie samen te brengen. Voor haar DUST serie gebruikte ze het verzamelde stof uit haar kamer als een zelfportret van haar leven en fysieke bestaan.

Roel Roscam Abbing (NL) onderzocht het verlangen naar een strategische disconnectie van het internet. Hij maakte een project met de potten en blikjes die door mensen van over de hele wereld gebruikt worden om hun collectieve droom van een alternatief internet vorm te geven.

Disappearances (verdwijning)
Met de projectie van een haast onherkenbaar, donker beeld, ensceneerde Nicole Hametner (AT/CH) een fragiel moment, dat vragen opriep over het bestaansrecht van een beeld dat fluctueert tussen aan- en afwezigheid.

lees meer

In 2013 werd een Rotterdammer – een buurvrouw van Menno Harder (NL) – dood in haar appartement gevonden, waar zij al tien jaar lag. Hoe kan zoiets gebeuren in een bruisende sociale buurt? Harder maakte een monument voor allen die zijn vergeten.

Niek Hilkmann (NL) werkte als een media-archeoloog aan een ‘curiositeitenkabinet van calamiteiten’. Daarvoor doolde hij rond in ‘wat verloren, geschonden of onvoorzien is in het land van overbodige constructies’.

Met [DEL?No, wait! REW] onderzocht Michaela Lakova (BG) of het mogelijk is om iets digitaal te verwijderen. Ze confronteerde het publiek met het dilemma: Kopieer en deel je teruggevonden bestanden? Of wis je ze voor altijd uit?

Deprecations (afwijzing)
Lasse van den Bosch Christensen (DK) keek kritisch naar digitale arbeid en crowdsourcing. Hij zocht contact met een groep vrijwilligers die gratis voor Google digitale modellen creëerden, en niet meer nodig waren toen Google haar beleid veranderde.

Curator van de tentoonstelling was Willie Stehouwer.

kunstenaars

Roel Roscam Abbing, Yoana Buzova, Lasse van den Bosch Christensen, Nicole Hametner, Marlon Harder, Menno Harder, Niek Hilkmann, Michaela Lakova, Nan Wang