Roel Roscam Abbing [NL], Yoana Buzova [BG], Lasse van den Bosch Christensen [DK], Nicole Hametner [CH], Marlon Harder [NL], Menno Harder[NL], Niek Hilkmann [NL], Michaela Lakova [BG], Nan Wang [CN]

Wellicht reflecteert de afstudeertentoonstelling van de Master of Media Design & Communication (Lens-based & Networked) aan het Piet Zwart Instituut dit jaar op een mogelijke verschuiving in onze populaire cultuur. Hoewel geen enkel zichzelf respecterend zelfhulpboek of krantenartikel van de afgelopen tien jaar de woorden ’gelinkt’ (linked) of ’blijf verbonden’ (stay connected) in zijn titel schuwde, gebruiken recente artikelen en bestsellers steeds vaker woorden als ’introvert’ en ’stilte’. Hebben we een moment bereikt waar we een gezamenlijke urgentie voelen om het gebruik van de woorden ’social’ en ’media’ in hun samenhang kritisch te bekijken? Is het steeds meer van belang geworden om te onderzoeken hoe de hedendaagse media onderdeel uitmaakt van alomtegenwoordige communicatie- dan wel mis-communicatienetwerken? Om te onderzoeken hoe de media het ontstaan van gemeenschappen bevordert, maar tegelijkertijd isolatie en eenzaamheid met zich mee brengt? En ligt het schrikbeeld van verlies steeds meer op de loer binnen de hedendaagse digitale media?

Hoewel de werken van de in 2014 afstuderende kunstenaars en ontwerpers van de Master Media Design & Communication in deze tentoonstelling in TENT formeel en esthetisch bijzonder uiteenlopend zijn, loopt de bezorgdheid omtrent deze vragen er als een rode draad doorheen, als een aanhoudende focus op verschuivingen, verdwijningen en veroudering.

Elk project staat voor een uniek onderzoekstraject dat de afgelopen twee jaar plaatsvond: elke kunstenaar ontwikkelde een unieke mediataal om verschillende onderwerpen mee te onderzoeken. De afwisseling van studiowerk en kritische reflectie culmineert uiteindelijk in de kunstwerken en onderzoeksprojecten die nu in deze tentoonstelling te vinden zijn: werken van verschuiving, verdwijning en veroudering.

Tekst: Simon Pummell, Course Director
Tentoonstelling: Willie Stehouwer

Dislocations

Yoana Buzova’s (BG) werk Leaveamessage bestaat uit een netwerk van brievenbussen waar het publiek geluidsboodschappen kan opnemen, beluisteren en verspreiden in de publieke ruimte. De brievenbussen zijn te vinden in verschillende landen, steden en in verschillende contexten, en zijn allemaal met elkaar verbonden. Op die manier bieden ze een speels en performatief moment voor de voorbijganger om de routine van zijn of haar dagelijkse werkelijkheid te doorbreken en in een netwerk van anonieme stemmen te stappen.

Marlon Harder (NL) Gallery Template is een visuele representatie van onze hedendaagse template cultuur. Een installatie die een web template – sjablonen – verplaatst naar de fysieke context van de tentoonstellingsruimte en vice versa. We leven in het ’plaats hier uw bericht’ tijdperk, een concept dat we op kunnen maken uit elk aspect van ons leven: uit de witte muren van het museum tot de #ffffff achtergrond van een microblog. De vereisten van deze sjabloon-cultuur zijn star, maar tegelijkertijd oneindig veranderbaar. Ze creëren een ruimte waar de gebruiker in moet passen, maar beschikken niet over een wederkerige eigenschap om de individualiteit van de gebruiker te herkennen.

De kunstpraktijk van Nan Wang (CN) bestaat uit het experiment met en de zoektocht naar het samenkomen van geheugen en technologie. In haar DUST serie gebruikt ze het verzamelde stof uit haar kamer als een zelfportret van haar leven en fysieke zijn. DUST is een instrument voor geluid, elementen voor afbeeldingen, een object wat gesorteerd dient te worden, en een grammaticale basis voor haar artistieke taal.

In Pretty Fly For A Wi-Fi onderzoekt Roel Roscam Abbing (NL) een nieuwe beweging die een strategische disconnectie van het internet nastreeft. Zijn project bestaat uit potten, pannen, borden en kannen die door mensen van over de hele wereld gebruikt worden om hun collectieve droom van een alternatief internet mee vorm te geven.

Disappearances

De installatie van Nicole Hametner (AT/CH) is met een grote projectie van een donker en haast onleesbaar portret dominant aanwezig in de tentoonstellingsruimte. Tegenover de projectie wordt de ongrijpbare aard van de afbeelding verbeeld in een video die een tank laat zien vol met op water drijvende foto’s. Beide werken observeren een fragiel moment, het bestaansrecht van een afbeelding dat fluctueert tussen aanwezigheid en afwezigheid.

Menno Harder (NL) is gefascineerd door de stad Rotterdam, met name door de Middellandbuurt waar hij woont. Op 21 november 2013 werd een lokale inwoner – een buurvrouw van Harder – dood in haar appartement gevonden, waar zij al tien jaar lag. Hoe kan zoiets gebeuren in een bruisende en sociale buurt, waar een eclectische mix van mensen vlak naast elkaar woont en de straten dag en nacht een drukte van belang zijn? Harder’s installatie is een monument aan allen die vergeten zijn of zijn geweest: ’Monument for the Forgotten Person’.

Niek Hilkmann (NL) opereert als kunsthistoricus, componist, onderwijzer, dirigent, ontwerper, filmmaker en meer, en dat alles tegelijk… Een uitwas van een meta-modernistisch tijdperk! Zijn onderzoeksproject dat hij uitvoert als media-archeoloog – Time and time again, a cabinet of curiously conditioned calamities – doolt rond de grenzen van dat wat verloren, geschonden of onvoorzien is in het land van overbodige constructies.

Michaela Lakova (BG) gaat uit van een ’lost & found’ aanpak wat betreft media. Haar onderzoek richt zich op aanstekelijke bits- en bytesfouten: het disfunctioneren van systemen. Het tentoongestelde werk [DEL?No, wait! REW] onderzoekt of het mogelijk is om iets digitaal te verwijderen. Middels een systeem dat rekent op feedback, interface en schermen, tracht het werk het publiek te confronteren met het volgende dilemma: kopieer, deel of zet je teruggevonden bestanden over; of verwijder, delete of wis je bestanden uit?

& Deprecations

Lasse van den Bosch Christensen (DK) deed onderzoek naar het fenomeen crowdsourcing en de gevolgen hiervan. Dear Google is een verzameling fictieve giften geadresseerd aan Google door een groep vrijwilligers die digitale modellen creëren om binnen het door Google gedicteerde systeem te gebruiken, een systeem dat bestaat uit individuen die de regels van Google moesten aanvaarden om in deze gemeenschap te blijven. Het project onderzoekt wat er met die gemeenschap gebeurt wanneer Google zijn regels verandert.