Silvia B., Marc Bijl, Marielle Buitendijk, Dario D’Aronco, Jeroen Kuster, Charl Landvreugd, Dirk van Lieshout, Sandro Setola, Renie Spoelstra, Fiona Weir

Sandro Setola schetst in monumentale houtskooltekeningen, video-animaties en installaties een grimmige wereld. Universele thema’s zoals isolatie, destructie, groei en verval komen vaak in zijn werk terug. In zijn installatie ’Retreat (I know I can’t win)’, bestaande uit een projectie van een gangenstelsel van een ondergrondse stad en een maquette, wordt somber ogende architectuur drager van ideeën over de mentale wereld.

Dario D’Aronco maakte een minimalistische geluidsinstallatie geïnspireerd op de Italiaanse componist Giacinto Scelsi, die vlak na de Tweede Wereldoorlog puristische muziek wilde componeren voor een nieuwe wereld. D’Aronco zoekt het beginpunt op waar het oor van de toeschouwer betekenis genereert uit een zo zuiver mogelijk geluid en een zo afwezig mogelijk beeld.

De foto’s van Fiona Weir geven hun onderwerp pas geleidelijk prijs. In haar foto’s van een natuurlijke omgeving of verlaten plekken is de menselijke aanwezigheid slechts zichtbaar in een schim of een spoor in het gras, daar waar cultuur en natuur zich vermengen. De melancholieke beelden lijken een existentiële eenzaamheid uit te drukken.

lees meer

Silvia B. presenteerde foto’s en sculpturen waarin het circus fungeert als een wereld waarin schoonheid en weerzin, ontroering en afschuw met elkaar strijden om voorrang. In de wereld van het circus is alles mogelijk en wordt de werkelijkheid geweld aan gedaan. Wat goed is kan slecht worden en andersom. De foto’s doen denken aan sets uit een film noir, met een melancholieke, sombere, vervreemdende toonzetting.

In Renie Spoelstra’s monumentale houtskooltekening waaien takken van een boom op om zicht te bieden op het duister van een diep woud. Het gaat haar niet om het vastleggen van een specifieke locatie maar om het reduceren van een concreet beeld tot een universeel concept. Ze zoekt het moment waarop er niets gebeurt maar wel al de dreiging voelbaar is van het moment ervoor of erna.

Belangstelling voor het sublieme bracht Marielle Buitendijk naar driedimensionaal werk. Wiskundige grafieken liggen aan de basis van haar wandreliëfs die, hoewel ze tot stand komen volgens algoritmische principes, zich voordoen als chaotische woekeringen.

De geluidsinstallatie ’Rumoer’ van Dirk van Lieshout bestond uit putdeksels met hoorspelen en soundscapes van revoltes en bloedige opstanden in de Amsterdamse wijk Kattenburg. Een publieke versie van het werk werd gelijktijdig op het Kattenburgseplein onthuld. In zijn installaties in de openbare ruimte neemt Van Lieshout de (ongeschreven) regels van een plek als uitgangspunt.

Jeroen Kuster creëert met wegwerpmaterialen zelfverzonnen wezens in een combinatie van fantasie en anatomische kennis. De utopische organismen en gemuteerde dieren die voortkomen uit zijn onderzoek, hebben een vanzelfsprekendheid die de toeschouwer dwingt na te denken over de natuur en de manipulatie daarvan in het huidige tijdperk.

In een aanstekelijke vormentaal met een mengeling van science fiction, futurisme, kitsch en verfijnde esthetiek, sprak de sculptuur van Charl Landvreugd over de mogelijkheid om kleur van zijn betekenis te ontdoen en een a-politiek mensbeeld te creëren.

Marc Bijl onderzoekt de onderliggende machtsstructuren die onze hedendaagse massacultuur kenmerken. Hij maakt gebruik van bekende logo’s en beeldelementen die direct afgeleid zijn van de jeugd- en protestcultuur, en zet die beeldtaal in om de machtsrelaties tussen het individu en de maatschappij te bevragen in een tijdsgewricht dat zijn naïviteit voorgoed verloren lijkt te hebben.

Gerelateerde events
Destination Outer Space was een event rondom de oneindigheid van het heelal, afrofuturisme, en onverklaarbare fenomenen in de kosmos, met Charl Landvreugd, Marielle Buitendijk en wetenschapsjournalist/astronoom Govert Schilling.

The Darkness Within was een event over de peilloze diepten van de menselijke geest, occulte praktijken en de onbetrouwbaarheid van de herinnering, met Silvia B. en Sandro Setola.

Matters in the Dark – educatie
Renie Spoelstra, Jeroen Kuster, Marc Bijl en Silvia B. ontwikkelden elk een project voor kunstacademiestudenten en middelbare scholieren. Die onderzochten de concepten, strategieën en technieken van de kunstenaars en werkten samen aan een nieuw universum. Een samenwerking met de Willem de Kooning Academie Rotterdam, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag, Hogeschool voor de kunsten Utrecht en de middelbare scholen Schravenlant, Wolfert Pro en Calvijn Maarten Luther.