Master Fine Arts
Oliva Dunbar, Kevin Gallagher, Jasper Griepink, Joakim Hällström, Jason Hendrik Hansma, Anna Maria Łuczak, Kym Ward, James Whittingham

Master Media Design and Communication
TENT: Demet Adigüzel, Janis Klimanovs, Javier Lloret, Jonas Lund, Astrid van Nimwegen, Manó Dániel Szöllösi, Lucian Wester, Marie Wocher
V2: André Castro, Eleanor Greenhalgh, Jasper van Loenen, Petra Milički, Dennis van Vreden, David Young

Nothing could be slow enough, nothing last too long – Master Fine Art
Samengesteld door Arnisa Zeqo

Nothing could be slow enough, nothing last too long brengt het werk van acht kunstenaars samen, elk met een andere geografische achtergrond en een andere artistieke context. Twee jaar lang deelden deze kunstenaars dagelijks hun ateliers, hun ideeën en de ontwikkeling van hun werk tijdens hun deelname aan de Master of Fine Art van het Piet Zwart Institute. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan de in 1925 geschreven roman Mrs Dalloway van Virginia Woolf en refereert aan de bijzondere manier waarop de tijd beleefd wordt tijdens een kunstopleiding en tegelijkertijd aan de heroplevende belangstelling voor de tijd in relatie tot de kunst en het leven zelf.

Virginia Woolf zinspeelde met haar woorden op de tegenstrijdigheden inherent aan het beleven en het waarnemen van de tijd. Onze tijdsbeleving ligt zelden op één lijn met het lineaire verloop van de tijd zoals we dat terugzien in kalenders, de klok of de beurstijd. Zo kan de herinnering aan een bepaalde gebeurtenis van een willekeurig persoon gevoelsmatig een langere of juist kortere tijdsspan overbruggen dan de officieel vastgelegde tijd. Terwijl het heden en het alledaagse onvermoeibaar verstrijken, worden veranderingen in de tijd volgens een meer op tijdsduur gerichte geografie door ons lichaam en ons zelf gevoeld en beleefd. De persoonlijke beleving van de tijdelijke verhoudingen tussen objecten en gebeurtenissen zet vaak aan tot het overdenken van onze eigen levensloop, maar ook tot het bevragen van een breder kader waarin de nadruk ligt op kunst, politiek, technologie, maatschappelijkheid en geschiedenis. Dat wat zowel het verleden doorkruist en beladen is met een toekomst, vormt een soort landschap dat zich voortbeweegt in de materialiteit der dingen. Als we ervan uitgaan dat het gedeelde tijdelijke kader van een MFA programma de verschillende, voor deze tentoonstelling gemaakte werken van de kunstenaars terloops met elkaar verbindt, zal een belangstelling voor het samenkomen van de subjectieve tijdsbeleving met historische gebeurtenissen en veranderingen ook evident blijken. De getoonde werken bewegen zich binnen dat wat altijd op een mystieke wijze weet te ontsnappen en vaak onlogisch lijkt te zijn. Met regelmaat weerklinkt er een gevoel van absurditeit en speelsheid. Toch is dit geen symptoom van onthechting of loslaten, maar juist van een verlangen naar het herpositioneren van jezelf (of het persoonlijke en het lichaam) te midden van de tijdelijkheid van de wereld. De werken veronderstellen een geheimzinnige opening in het weefsel van de tijd, maar liggen tegelijkertijd wel degelijk verankerd in het hedendaagse.

Jasper Griepink won de Piet Zwart Institute Fine Arts Jury Promotieprijs.

News from Nowhere – Master Media Design and Communication
Tekst: Simon Pummell
Samengesteld door Willie Stehouwer

lees meer

News from Nowhere brengt het werk van veertien kunstenaars samen, elk met een andere geografische achtergrond en een andere artistieke context. Twee jaar lang volgden deze kunstenaars de Master of Media Design and Communication bij het Piet Zwart Institute waar zij gezamenlijk studeerden en onderzoek deden. News from Nowhere: de titel van de tentoonstelling is ontleend aan de gelijknamige klassieke roman geschreven door kunstenaar, ontwerper en socialistisch pionier William Morris. In deze roman komen utopisch socialisme en science fiction samen wanneer de hoofdpersoon in slaap valt na een vergadering van (de Britse socialistische organisatie) The Socialist League om vervolgens te ontwaken in een toekomstige wereld. Hier komt hij terecht in een maatschappij waar de grondbeginselen gebaseerd zijn op gemeenschappelijk eigendom en een open en democratische controle over de productiemiddelen van de samenleving. Deze thema’s en strategieën vinden veelal hun weerklank in het onderzoek dat gedaan is door de kunstenaars uit deze tentoonstelling: in zowel vorm als inhoud verkennen de getoonde werken afzonderlijk de politiek van het besluitvormen, onze politieke verhouding tot beelden en de informatiestromen om ons heen, alsook onze subjectieve relatie tot onze eigen geschiedenis. Daarnaast brengen de werken vraagstukken uit verschillende gebieden en onderwerpen samen, zoals de populaire cultuur, politieke theorie, spam email, feministisch consent, familie plakboeken en archieven. Het is juist deze aaneenkoppeling van uiteenlopende vormen en codes die de gemeenschappelijke rode draad van het onderzoek binnen het departement vormt.

kunstenaars

Master Fine Arts
Oliva Dunbar, Kevin Gallagher, Jasper Griepink, Joakim Hällström, Jason Hendrik Hansma, Anna Maria Łuczak, Kym Ward, James Whittingham

Master Media Design and Communication
TENT: Demet Adigüzel, Janis Klimanovs, Javier Lloret, Jonas Lund, Astrid van Nimwegen, Manó Dániel Szöllösi, Lucian Wester, Marie Wocher
V2: André Castro, Eleanor Greenhalgh, Jasper van Loenen, Petra Milički, Dennis van Vreden, David Young