Gyz La Rivière

Rotterdam 2040‘ is geen feitelijke documentaire, maar een film waarin La Rivière (Rotterdam, 1976) zijn persoonlijke visie presenteert op de ontwikkeling van Rotterdam van voor het bombardement tot het jaar 2040, 100 jaar na het bombardement en het 700-jarige bestaan van Rotterdam.

Zo pleit hij voor een explosieve groei van bewoners in Rotterdam, toont hij aan dat grote delen van Rotterdam niet zijn verwoest door het bombardement maar door onze eigen handen, en neemt hij oude utopische ideeën over de stad Rotterdam onder de loep. Met archiefmateriaal, nieuw beeld en La Rivière zelf als voice-over weet hij in 95 minuten iedere kijker verliefd te laten worden op zijn lievelingsstad.

Boek
De film is het tweede hoofdstuk van een langdurige onderzoek naar de geschiedenis van Rotterdam. De voorstudie resulteerde in het boek ‘Rotterdam 2040’, verschenen in 2010.

kunstenaars

Gyz La Rivière