Master Fine Art
Lars Brekke (NO), Edward Clive (UK), Edmund Cook (UK), Catarina de Oliveira (PT), Jane Fawcett (UK), Toon Fibbe (NL), Frode Markhus (NO), Fran Meana (ES), Anouchka Oler (FR), Kirsty Roberts (UK), Deniz Unal (TR & UK)

Master Media Design and Communication
Dusan Barok (SK), Daan Bunnik (NL), Sebastian Cimpean (CA), Loes van Dorp (NL), Inge Hoonte (NL), Danny van der Kleij (NL), Laura Macchini (IT), Laurier Rochon (CA), Luis Soldevilla (PE), Amy Suo Wu (AU), Yan Zhang (CN)


A Map of Misreading
Fine Art

Elf internationale kunstenaars, werkend met een breed scala aan media, presenteren hun afstudeerprojecten en een performanceprogramma. Deze tentoonstelling, die zijn titel ontleent aan het boek A Map of Misreading van de Amerikaanse literatuurcriticus Harold Bloom, onderzoekt de genealogie van de dichterlijke beïnvloeding.

Bloom suggereert dat alle dichters (bewust of onbewust) worstelen met de invloeden van hun voorgangers. Zijn analyse van de rebellie van dichters tegen de overweldigende aanwezigheid van gerespecteerde coryfeeën en literaire werken begint met de handeling van het creatief (mis)interpreteren, of verkeerd lezen, om een productieve relatie tot teksten tot stand te brengen. Volgens Bloom komt beïnvloeding voort uit de kritische misinterpretatie die nodig is wanneer men probeert invloeden te vertalen in eigen werk. Blooms denkwijze wordt in deze eindexamententoonstelling verkeerd geïnterpreteerd en verplaatst naar het terrein van de hedendaagse kunst. De dominante, revisionistische en verwijzende trends die momenteel opduiken worden genegeerd bij het stellen van de volgende vraag: hoe kan een kunstenaar zijn eigen artistieke stem laten horen te midden van het overweldigende aanbod van invloeden en bronnen, uit verleden en heden, dat bovendien onontbeerlijk is voor zijn eigen artistieke ontwikkeling?

Deze tentoonstelling tracht het samenkomen en vertakken van de door de kunstenaars bewandelde paden in kaart te brengen en benadrukt hoe zowel wederzijdse als persoonlijke artistieke invloeden vorm geven aan hun artistieke realiteit. Naast individueel artistiek onderzoek naar aanleiding van persoonlijke ervaringen en biografieën, evenementen, symbolische structuren en massacultuur, delen de afstuderende studenten van de Masteropleiding Fine Art van het Piet Zwart Institute een sterk samenwerkingsethos dat ook in het licht van Blooms stelling kan worden geïnterpreteerd.

Samengesteld door Christina Li

lees meer

Exception Handling
Media Design and Communication

Deze tentoonstelling combineert de voorheen van elkaar gescheiden disciplines Networked en Lens-Based Digital Media en presenteert werken uit een breed scala van disciplines. Deze nieuwe verbreding van mediapraktijken binnen de afdeling wordt weerspiegeld in de, voor deze tentoonstelling tot stand gekomen, ambitieuze samenwerking tussen TENT, V2_Institute for the Unstable Media en WORM. Maar ook in de grote diversiteit van werk, variërend van een drieluik van korte films tot een radio-uitzending van een gecodeerd verhaal, stoomaangedreven, analoge ‘hologrammen’ en vele andere mediahybride vormen daar tussenin.

Exception Handling is een term voor een bepaalde procedure in het schrijven van een computercode. Wikipedia omschrijft het als “het proces van reageren op het, tijdens de computerverwerking, voorkomen van excepties – afwijkende of uitzonderlijke situaties waarbij een speciale bewerking vereist is – die vaak de gebruikelijke uitvoering van het programma veranderen”.

Het thema dat als een rode draad door het werk van de in deze tentoonstelling vertegenwoordigde kunstenaars loopt, is de erkenning van het afwijkende en uitzonderlijke en de ontwikkeling van ‘special processing’. Steeds zoekt de kunstenaar naar een mediataal die hem in staat stelt bepaalde situaties, van de meest persoonlijke en intieme onderwerpen tot de breedste, politieke vraagstukken, te onderzoeken, verkennen en incorporeren in een mediaobject dat aandacht vraagt voor de uniciteit van het onderwerp. Met deze projecten wordt een poging gedaan de “gebruikelijke uitvoering van het programma” te veranderen en de overweldigende veelheid van clichés die ons medialandschap vormgeven, te vermijden.

Performances in TENT

Zaterdag 7 juli, 17.00 uur: The Chronicles of the Blue Crab, Catarina Oliveira
Zaterdag 14 juli, 17.00 uur: The Chronicles of the Blue Crab, Catarina Oliveira
17.30 uur: ORALS TV – Episode 2, Olivia Dunbar en Deniz Unal
Zaterdag 21 juli, 17.30 uur: ORALS TV – Episode 3, Deniz Unal

De winnaar van de Promotieprijs 2012 is Fran Meana. De Promotieprijs is een jaarlijkse geldprijs, in het leven geroepen om nieuw werk te kunnen ontwikkelen. Leden van de jury waren dit jaar: Rachel Carey, Peter Haasbroek, Melvin Moti, en Melanie Post van Ophem.

 

kunstenaars

Master Fine Art
Lars Brekke (NO), Edward Clive (UK), Edmund Cook (UK), Catarina de Oliveira (PT), Jane Fawcett (UK), Toon Fibbe (NL), Frode Markhus (NO), Fran Meana (ES), Anouchka Oler (FR), Kirsty Roberts (UK), Deniz Unal (TR & UK)

Master Media Design and Communication
Dusan Barok (SK), Daan Bunnik (NL), Sebastian Cimpean (CA), Loes van Dorp (NL), Inge Hoonte (NL), Danny van der Kleij (NL), Laura Macchini (IT), Laurier Rochon (CA), Luis Soldevilla (PE), Amy Suo Wu (AU), Yan Zhang (CN)