07.09.2017 - 29.10.2017

Among other things, I’ve taken up smoking

All the Cunning Stunts, Jay Bernard, Pauline Boudry / Renate Lorenz, Alberto García del Castillo m/ Steev Lemercier & César Segarra, Angelica Falkeling, Hannah James, Alex Mawimbi, Floriane Misslin, Olle Lundin, Rory Pilgrim, Julius Thissen, Geo Wyeth

Op donderdag 7 september opende de groepstentoonstelling Among other things, I’ve taken up smoking waarin kunstenaars hun visie geven op gender en seksualiteit. Het aantal categorieën voor het aanduiden van seksuele en genderidentiteiten is de laatste tijd verveelvoudigd. Zo biedt Facebook naast het standaard ‘man’ of ‘vrouw’ aan gebruikers op dit moment 71 opties voor genderidentificatie. Maar draagt dit ook daadwerkelijk bij aan de vrijheid van het uiten van je identiteit? En wil iedereen zich wel met een label identificeren? De groepstentoonstelling engageert zich met de aanhoudende behoefte aan veiligheid en erkenning van de LHTB+ gemeenschap in de samenleving, en viert tegelijkertijd de optimistische en tegendraadse verbeelding van deze groep voor een wereld die nog moet komen.

De LHTB+ gemeenschap kent een levendige geschiedenis van activisme en strijd om rechtvaardigheid en erkenning, die samenhangt met feminisme en burgerrechtenbewegingen. De radicale overlevingsstrategieën uit de jaren ’80 en ’90 hebben plaatsgemaakt voor speelse zelfpresentatie en manieren van leven die zich niet conformeren aan heersende normen. Nieuwe technologieën en digitale platforms spelen hierin vaak een belangrijke rol:  tegenwoordig engageren LHTB+ groepen zich veelvuldig op online platforms als YouTube en Instagram. Tegelijkertijd worden de queer woorden en beelden die ooit een uiting waren van verzet of bedoeld waren om een veilige eigen ruimte voor zichzelf te claimen, steeds vaker overgenomen door de mainstream cultuur en marketingmachines.

De kunstenaars in deze tentoonstelling reflecteren op LHTB+-lichamen en gemeenschappen in de samenleving, online en in populaire cultuur. Ze zijn geïnteresseerd in het belichamen van anders-zijn, het bevragen van genderrollen, en het opnieuw toe-eigenen van queer woorden en beelden. Hierbij komen het persoonlijke en het politieke vaak met elkaar overeen. Samen met leden van de Rotterdamse LHBT+- gemeenschap ontwikkelt Rory Pilgrim een nieuw werk rondom de behoefte aan een herkenbare fysieke plek in de publieke ruimte om samen te komen. Het collectief All the Cunning Stunts toont een monumentaal wandwerk in low-tech Photoshop stijl, gebaseerd op hun fascinatie voor queer stock beeldverzamelingen en geïdealiseerde representaties van queer lichamen. Olle Lundin maakt een nieuw interactief werk waarvoor hij onderzoek doet naar het gebruik van hashtags door de queer gemeenschap in online omgevingen. Floriane Misslin presenteert een polyptiek waarin ze de belangrijkste strategieën en waarden achter de  gender-loze identiteiten in de hedendaagse mode blootlegt. De video-installaties van Hannah James en Julius Thissen bevragen rollenpatronen en sociale verwachtingen van vrouwelijke en mannelijke genderidentiteiten. Geo Wyeth toont een installatie en de performance Juice CrosxxxSing, rondom de figuur van de crossing guard. Alberto García del Castillo en Steev Lemercier zingen en lezen uit Merman, een queer reisverslag geschreven door Alberto García del Castillo. Angelica Falkeling nodigt het publiek uit in een tv-set waar de opnamen garant staan voor vrolijke mislukking met een hoop lo-fi queer kitsch.

Samengesteld door Jesse van Oosten.

Het werk van Rory Pilgrim wordt ondersteund door het programma BKOR (Beeldende Kunst en Openbare Ruimte) van CBK Rotterdam.

Performances:
Vrijdag 22 September, 19.30 u  Geo Wyeth, Juice CrosxxxSing
Vrijdag 29 September, 19.30 u  Alberto García del Castillo m/ Steev Lemercier, Merman
Vrijdag6 Oktober , 19.30 u Angelica Falkeling, Repair
Vrijdag 27 Oktober, 19:00 u Rory Pilgrim, Holographic Futures