07.09.2017 - 31.12.2017

Rotterdam Cultural Histories #12: Witte de With; What’s in a name?

In Shared Space, onze gedeelde tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping, tonen TENT en Witte de With Center for Contemporary Art alternerend presentaties over onderwerpen uit de geschiedenis van kunst en cultuur in Rotterdam. Deze editie op initiatief van Witte de With Center for Contemporary Art is gewijd aan de naam van het instituut.

Witte de With Center for Contemporary Art werd onlangs, in het proces rond het project Cinema Olanda: Platform van Wendelien van Oldenborgh, uitgedaagd om stil te staan bij de nalatenschap van de naam van de instelling. De programmeurs van het platform stelden in de aanloop naar het project, en later in een open brief aan het instituut, de vraag: ‘Wat houdt het voor een witte instelling in om onder de noemer Witte de With zogenaamd ‘kritisch’ te werken?’

Deze editie van Rotterdam Cultural Histories is gewijd aan een deel van deze vraag. Met deze historische verkenning probeert Witte de With Center for Contemporary Art om zowel het handelen van Witte Corneliszoon de With aan het licht te brengen als een toelichting te geven op de beweegredenen achter de naamgeving van de straat in de negentiende eeuw en van de instelling zevenentwintig jaar geleden. Ze willen daarnaast de ruimte bieden voor openbare reacties op de vraag of Witte de With Center for Contemporary Art van naam zou moeten veranderen.

Het project heeft een afgebakende tijdsduur, uitgevoerd van september tot en met december 2017, en wordt na afloop opgenomen in het openbaar toegankelijke archief van de instelling en op hun website. Het fungeert als documentatie en kritische analyse van het koloniale verleden waar de naam Witte de With onlosmakelijk aan verbonden is. Deze instelling heeft die naam lang zonder enig bezwaar gehanteerd, wat symptomatisch is voor een bredere, nationale kwestie van het ontkennen en opschonen van de koloniale geschiedenis. Witte de With Center for Contemporary Art zet hiermee een eerste stap in de richting van bewustwording en erkenning.

Dit project is tot stand gekomen met bijdragen van medewerkers uit verschillende afdelingen van Witte de With.

Rotterdam Cultural Histories is een samenwerking tussen TENT en Witte de With, waarmee we onze gemeenschappelijke wortels in Rotterdam verkennen en zo de raakvlakken tonen tussen onze beide programma’s. Rotterdam Cultural Histories is opgezet door Defne Ayas (directeur Witte de With) en Mariette Dölle (voormalig artistiek directeur TENT).