ANBI

TENT is onderdeel van Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam en is sinds 2014 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Centrum Beeldende Kunst

RSIN: 815038926

Contactgegevens CBK Rotterdam
Eendrachtstraat 10
3012 XL Rotterdam

Doelstelling
Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam stelt zich ten doel het culturele klimaat in Rotterdam te versterken door een actieve rol te spelen in het samengaan van productie, presentatie, vraag en afzet van producten en diensten op het terrein van visuele cultuur, en daarin de beeldende kunst in het bijzonder, en dit in de ruime zin voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam is het centrale punt voor kunst, kunstenaars en publiek in Rotterdam. Met tentoonstellingen, lokale en internationale kunst in de publieke ruimte, projecten, opdrachten, support en investeringsregelingen brengt het de beeldende kunst, de stad, kunstenaars en publiek met elkaar in contact. Op die manier stimuleert, presenteert, beschermt, ondersteunt en onderstreept het CBK Rotterdam het artistieke klimaat en de vitale rol van kunstenaars en beeldende kunst voor en in de stad Rotterdam. Het doet dat als betrouwbaar partner, als deskundig begeleider en adviseur, en als innoverend ondernemer door middel van vier samenhangende programma’s:
–      Art Office: ondersteuning beeldend kunstenaars inzake beroepspraktijk en ondernemerschap;
–      Beeldende Kunst & Openbare Ruimte: beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie beeldende kunst in openbare ruimte.
–      Presentaties: exposities en activiteiten in het tentoonstellingsruimte TENT.
–      Sculpture International Rotterdam: SIR houdt zich bezig met het beheer en de vernieuwing van een internationale beeldencollectie op de zogeheten hoofdlijnen van de stad.

informatie