De ROTTERDAMSE BEELDMAATSCHAPPIJ pretendeert niet alles (of überhaupt íets) van kunst te weten, maar is wel nieuwsgierig. Als beeldmakers zijn ze per slot van rekening wel deel van ‘de sector’. Maar door de bank genomen zijn er de laatste jaren nogal wat vooroordelen over de kunstensector te ontwaren én ontdekten ze er bij hunzelf ook stiekem een paar. Onder de provocatieve titel Linkse Hobbies besloten ze een onderzoek eraan te wagen. Daarin laten ze het graag aan de kijker om zelf een oordeel te vellen. Maar wel met zoveel mogelijk feiten op zak. Met hun motto ‘de andere kant van het gelijk’ als honkbalknuppel achter de deur, doen ze er alles aan om zoveel mogelijk vraagtekens en (voor-)oordelen – hoe pijnlijk ook – bloot te leggen.

De ROTTERDAMSE BEELDMAATSCHAPPIJ stelt zichzelf het doel confronterende en ontwrichtende films te maken die de keerzijde tonen van heersende beelden in onze samenleving, zonder daarbij te vervallen in exotisme, voyeurisme en (persoons­)verheerlijking.