Programma bij TENT

Dat soort Volk: Jan Oudenaarden, Erik Brus, Alek Dabrowski

Van 20:00 tot 20:45 uur in TENT

Rotterdam lijkt stedelijker dan het is, het werd gevormd door stad- en plattelandscultuur: stads boven de rivier en dorps in Zuid. Alek Dabrowski zoomt met schrijver en stadschroniqueur Jan Oudenaarden in op de identiteit van Zuid aan de hand van een literaire geschiedenis waar Links Richten, Cor Vaandrager en A. Moonen toe behoren. Met schrijver en redacteur Erik Brus spreekt hij over de huidige literaire generatie: rappers en spoken wordperformers. Het programma sluit aan bij de expositie Boerenzij van Wapke Feenstra in TENT. Boerenzij is de naam die stedelingen gaven aan de bewoners in Zuid: voormalige dorpelingen en arbeidsmigranten uit Brabant en Zeeland, later gevolgd door niet-westerse migranten.

 

Van hier naar eeuwig: Bianca Boer, Christian Jongeneel, Alek Dabrowski

Van 21:30 tot 22:20 uur in TENT

Alek Dabrowski in gesprek met twee Rotterdamse debutanten die grote thema’s aankaarten in hun eerste romans. Draaidagen van Bianca Boer weeft een vernuftige constructie rondom een film, een kleindochter en haar 92-jarige grootmoeder die Auschwitz overleefde. In Magda is overal, de eerste grote Nederlandse roman over 9/11, laat Christian Jongeneel een grootmoeder ontwaken uit de dood, aan het begin van een caleidoscopische roman die door en over dimensies, generaties, tijdvakken en continenten scheert.

 

 

De groene Stad: Redmond O’ Hanlon, Marcel Möring

Van 21:45 tot 22:30 uur in TENT

De Britse schrijver, wetenschapper en ontdekkingsreiziger Redmond O’ Hanlon werd wereldberoemd door zijn reisverslagen. Hij verbleef drie jaar als writer in residence in Almere. Zijn bevindingen legde hij neer in De groene stad (2018). Daarin schetst hij een beeld van de natuurontwikkeling in en rondom groeistad Almere. Intussen heeft O’ Hanlon zich definitief in Nederland gevestigd. Marcel Möring spreekt met hem over De groene stad, maar ook over Drenthe als hun gemeenschappelijke biotoop, in opmerkelijk contrast met O’ Hanlons expedities naar Borneo, Congo en de Amazone.

Let op: dit gesprek is in het Engels.

 

Debutanten: Manon Uphoff

Van 22:15 tot 23:15 uur in TENT

In de terugkerende reeks Debutanten buigt een arrivé zich over het werk van een aspirant-auteur. De arrivé geeft adviezen aan de nieuwkomer wiens boek nog niet in de publicatiefase verkeert. Op zijn beurt bevraagt de nieuwkomer de gevestigde auteur over hun werkwijze, visie, research en de herinneringen aan het eigen debuut. Eerdere arrivés waren Eva Gerlach, Hester Knibbe, Marcel Möring en Arthur Japin. Voor 2019 treedt Manon Uphoff op als mentor.

 

 

Voor meer informatie, klik hier.