credits +-

Honey Jones-Hughes, 'W1555. Conversations with an Accidental Community', 2020, film stills

Tijdens de renovatieperiode waarbij haar eigen woning en die van haar buren worden herbouwd als onderdeel van een project van Woonstad Rotterdam, initieerde Honey Jones-Hughes binnen de gemeenschap een reeks gesprekken. De film verkent de geschiedenis van deze woningen, het verzet en de veerkracht van de bewoners, en de hoop die deze veranderende gemeenschap koestert voor de toekomst. Samen reflecteren ze op wat het betekent om samen te leven en te werken, en hoe een sociale benadering van wonen in de veranderende stad behouden kan blijven.

Heb je de live vertoning gemist? ‘W1555’ is ook twee weken te zien via TENT Online Cinema!

Homes for People Not Profit
RCH#19, ‘Homes for People Not Profit’, draait rondom de vraag: Hoe willen we leven? Welke alternatieven zijn er voor de dominante eigendomsvormen en het door de markt gestuurde huisvestingsbeleid in een tijd waarin ruimte steeds schaarser en duurder wordt en burgers uit hun huizen worden geduwd? W1555 is niet alleen een portret van een coöperatief wooncomplex in wording, maar laat ook op een intieme en persoonlijke manier zien wat de betekenis is van een gedeeld gevoel van thuis.

Ook in dit RCH#19 eventweekend
Gastpresentaties door Arie Lengkeek en Bureau Viertel op zondag 19 september.

Én de lancering van de eerste podcasts op basis van de FGA radioreportages die sinds februari te beluisteren waren via RADIO WORM Open City Live.

lees meer

Fucking Good Art
RCH#19 is samengesteld door het Rotterdamse collectief Fucking Good Art, dat redactionele kunstprojecten realiseert vanuit hun interesse in mondelinge geschiedenis, tegencultuur, zelforganisatie en DIT—do it together. Dit project haakt in op hun langlopend onderzoek naar de mogelijkheden en moeilijkheden van collectieve en zelf-georganiseerde woonvormen. Eerder onderzoek naar de Zwitserse traditie van CO-OPs als vorm van samen wonen en werken, inspireerde hun huidige onderzoek naar de huizencrisis en vormen van verzet in hun eigen stad, Rotterdam.

Honey Jones-Hughes
Honey Johnes-Hughes komt uit Wales en woont in Rotterdam sinds haar studie aan het Piet Zwart Institute. Met een combinatie van documentaire video, gesprekken, workshops en tekst onderzoekt zij hoe gebruikers worden betrokken bij het creëren van gezamenlijke plekken en reflecteert ze op hoe en waar we wonen. In haar huidige werk kijkt ze naar de vormen van subjectiviteit die in de stedelijke samenleving van nu—zoals Rotterdam—door het krachtenveld van privatisering, management en gentrificatie worden afgedwongen, en onderzoekt ze welke rol kunstenaars spelen in deze processen.