Rotterdam kent een grote diversiteit aan makers en organisaties. Soms maken die al deel uit van TENT’s netwerk, soms bevinden zij zich ook buiten ons gezichtsveld. Met TENT Welcomes kunnen we flexibeler inspelen op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en beter aansluiten op de levendige Rotterdamse kunst en cultuur van vandaag. We zijn nieuwsgierig naar de projecten, makers en publieken die we op deze manier kunnen verwelkomen.

De selectiecriteria voor onze gastprogrammering zijn niet vastomlijnd en zullen zich, in reactie op de interesses en behoeftes van makers en organisaties in de stad uit verschillende creatieve disciplines, blijven ontwikkelen. Maar er is wel een kader, dat nauw verbonden is met de missie van TENT. TENT Welcomes is bedoeld voor Rotterdamse organisaties en makers, of voor projecten die een sterke band hebben met Rotterdam. Projecten kunnen variëren van een presentatie, tryout, screening, performance, debat tot workshop, maar zijn in principe altijd open voor een algemeen of specifiek publiek. Experimentele projecten, en projecten waarbij meerdere initiatiefnemers of deelnemers betrokken zijn, hebben de voorkeur.

TENT Welcomes biedt fysieke ruimte, publiciteit, en waar relevant ondersteuning door ons technische team en onze hosts. Van organisaties die dat kunnen betalen, vragen we een bijdrage in de ondersteuningskosten. Het team van TENT selecteert TENT Welcomes projecten op basis van inhoud, kwaliteit en de beschikbaarheid van ruimte en ondersteuning.

lees meer

Contactpersoon: Esther de Leeuwe, esther@tentrotterdam.nl