05.10.2018 - 18.00 - 21.00 U

TENT Welcomes The Lobby Experience (try-out)

Tijdens de Kunstavond op 5 oktober ensceneert Eddy Seesing een artistiek experiment: de try-out van zijn nieuwe multimedia werk ‘The Lobby Experience’. Bezoekers wordt gevraagd om via hun mobiele telefoon hun mening te geven over een aantal stellingen, maar niet zonder dat je ‘belobbyd’ bent! Verandert je mening? Het debat over de rol van lobbyisten bij publieke besluiten die ons allemaal aangaan is recentelijk weer opgelaaid. Zo horen we steeds weer schokkende onthullingen over hoe de ambtenarij, de politiek en belangenorganisaties met elkaar verweven zijn. Met ‘The Lobby Experiment’ wil Seesing ons laten ervaren hoe het is om als politicus, bestuurder of beleidsmaker verschillende opvattingen te moeten afwegen. Deze try-out plaatst je in die positie aan de hand van een veelbesproken issue van de afgelopen jaren: de vraag of we voor onze voedselvoorziening wel of geen gebruik moeten gaan maken van genetisch gemanipuleerde organismen (GMOs). Echte GMO lobbyisten zullen jouw mening proberen te beïnvloeden, zonder dat je weet wie wie is en voor wie zij spreken.

De try-out wordt gevolgd door een screening van ‘Well Fed’, een documentaire van Hidde Boersma over de Europese weerstand tegen genetische manipulatie van gewassen. Welke invloed heeft de weerstand in het rijke Westen op mensen in armere landen, waar voedsel niet vanzelfsprekend in overvloed voorhanden is? De avond wordt uitgeluid door Herman Lelieveldt, specialist op het gebied van voedselbeleid in de EU. ‘The Lobby Experience’ komt mede tot stand dankzij ondersteuning door CBK Rotterdam en het Mondriaan Fonds.

Toegang: gratis.
Taal: NL.