Het symposium ‘Installing the Voice’ belicht hoe kunstenaars, componisten en performers de relatie tussen stem en lichaam vandaag herdefiniëren. Er is geen ander genre waarin de stem zo essentieel dan opera. Toch was er lang nauwelijks aandacht voor het lichaam dat die zingende stem voortbrengt; het werd gezien als vanzelfsprekend en daardoor over het hoofd gezien. Door de stem, in de context van het muziektheater of een tentoonstelling, in de vorm van een installatie te presenteren, kan ze manifest worden gemaakt, een plek en positie krijgen, en onderwerp worden van analyse en experiment.

Dit event is een samenwerking met Operadagen Rotterdam, en brengt pioniers op gebied van de Voice Studies, Musicologie, Opera Studies en Cultural Studies samen met kunstenaars die het zingende lichaam in hun werk problematiseren.
De gastsprekers belichten verschillende facetten, zoals het ensceneren van de stem, de cultuurgeschiedenis van de stem, het ontstaan van zingende en sprekende machines, de status van de stem in het ‘post-human’ tijdperk, en de relatie tussen stem en macht.

* Met een performance van “How we learn the old songs” door Angelo Custodio, Paul Elliman, Burkhard Körner, Annelie Koning, Oneka von Schrader, Kevin Walton

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Operadagen Rotterdam, CESEM – Centre for the Study of the Sociology and Aesthetics of Music, NOVA FCSH – Nova School of Social Sciences and Humanities, Universidade NOVA de Lisboa, en FCT – Foundation for Science and Technology.