credits +-

2,3: Bert Scholten, Dat speelt hier niet. 4: Maja Bekan. 5: De Atelier Unie Rotterdam.

Tentoonstellingen
P for Performance: Nothing Is Accidental
Maja Bekan
Performance is een kernonderdeel van Bekans praktijk. Ze zet deze kunstvorm in als middel om tijd met elkaar door te brengen en je samen te engageren—om zonder vooropgezet doel te oefenen in samen optrekken. Haar projectdeelnemers nodigt ze uit om van en met elkaar te leren door gezamenlijk activiteiten te ondernemen, teksten te lezen en oefeningen te doen. Uiteindelijk betrekken zij op hun beurt het publiek door uit hun ontmoetingen en gesprekken scenario’s te destilleren en (na) te spelen. Het publieke resultaat neem meestal de vorm aan van een performance en uiteindelijk een film. Met TENT is Bekan een nieuw samenwerkingsprojectproject gestart. Daarnaast presenteert ze vanaf vrijdag 1 juli een overzicht van eerdere projecten in Belgrado, Warschau, Graz en New York. Videowerken geven een indruk van in de gesprekken, gebeurtenissen en performances die daar plaatsvonden. Bekan presenteert de video’s in settings, waarin een selectie van de gebruikte meubels, attributen en kostuums je uitnodigt er eventueel zelf mee te spelen.

Dat speelt hier niet
Door Bert Scholten, samengesteld door Rianne Zijderveld
Met Dat speelt hier niet kent Bert Scholten nieuwe betekenissen toe aan de historische rituelen en gebruiken van de koekplank. Onze lokale culturele identiteit van verhalen, gebruiken en rituelen is altijd aan verandering onderhevig geweest. De in de loop der jaren ontstane homogenisering brengt deze juist tot stilstand. Hierdoor levert een aanpassing aan breed gedragen gebruiken en rituelen spanning op, terwijl vele andere haast geruisloos verdwijnen. Het zijn juist deze vergeten gebruiken, degene waar het stof van af moet worden geblazen, die Bert Scholten in zijn werk naar het heden trekt.

Presentatie op de 1e verdieping
Rotterdam Cultural Histories #21:  Gone Within Two Years, The Studio Crisis
In deze editie van Rotterdam Cultural Histories vragen we je aandacht voor de werkomstandigheden waarmee kunstenaars in het snel veranderende culturele landschap van de stad te maken krijgen. Terwijl een groeiend aantal kunstinstellingen Rotterdam sinds 1970 van podia voor de presentatie van hedendaagse kunst voorzag, waren het de kunstenaars die er wonen en werken die het fundament vormden onder het levendige kunstklimaat. Juist de mix tussen gevestigde instituten en de vele bottom-up initiatieven die vanuit de kunstenaarsgemeenschappen zelf ontstaan kreeg internationale erkenning als de unieke kracht van de Rotterdamse cultuur. Maar wat blijft daarvan over als kunstenaars in de stad geen werkruimte meer vinden?

Praktische info
Iedereen is van harte welkom
Reserveren is niet nodig
Programma tussen 18-21.00 uur
Vrije toegang