credits +-

Close-up of a beetle gallery on a piece of wood, making patterns that remind us of Thea Ekström's magical signs drawings.

Een toevallige ontmoeting, een sterfbedscène en een poging om een grafrede te schrijven voor een vreemde. In deze lecture performance nodigen Lucie Gottlieb en Rosa Paardenkooper van Mourning School je uit om deel te nemen aan een gesprek over de verschillende manieren waarop we de laatste momenten van het leven en de eerste na het sterven omkleden. Vertrekkend van een onverwachte ontmoeting met de overleden Zweedse kunstenaar Thea Ekström, vertellen ze verhalen over verlies en herinnering, leven en hiernamaals, en delen ze nieuwe en oude praktijken van rouw en rouwverwerking. Het gesprek zal zich vrij en spontaan bewegen tussen onderzoeksnotities, muziek, kunst, werkelijke en ingebeelde ervaringen, en benadert zo hoe we met elkaar samenwerken tijdens het koken, schoonmaken of online winkelen.

‘Thea – on eulogies pt.II’ is deel twee in een reeks van on- en offline lecture performances en mixtapes over onze veranderende relatie tot de dood, herinneringsprocessen, en praktijken om de laatste eer te betonen die door Mourning School werden ontwikkeld.

Mourning School, een initiatief van Lucie Gottlieb en Rosa Paardenkooper, is een langlopend artistiek studieprogramma rondom rouw als inherent onderdeel van het alledaagse leven, waarbij met kunst en kunstenaars wordt gesproken om nieuwe vormen van queered publieke en collectieve rouw te verbeelden.

Taal: Engels
Aanmelden: Meld je aan via de ticketlink en ontvang van ons de Zoomlink op je mail.