Programma vrijdag 25 juni
Kunstinstituut Melly presenteert: In sa­men­wer­king met kun­ste­naar Gio­van­ni Mai­s­to Fer­rei­ra en Het Nieu­we In­sti­tuut pre­sen­teert Kunst­in­sti­tuut Mel­ly een twee­de­lig eve­ne­ment rond Touch’M, Fer­rei­ra’s kor­te film. In dit eer­ste deel gaat col­lec­tief le­ren fel­low Aqueene Wil­son in ge­sprek met Fer­rei­ra over zijn werk­pro­ces en hoe hij zorgt voor zijn ei­gen wel­zijn en gees­te­lij­ke ge­zond­heid. Na het ge­sprek zal Touch’M of­fi­ci­eel in pre­mi­è­re gaan.

V2_ presenteert de derde aflevering in een serie van drie, waarin de rol van radio als medium voor artistieke expressie en experiment wordt onderzocht. In elke aflevering nodigen we een kunstenaar uit om een kunstwerk voor radio te delen en vervolgens een informeel gesprek te voeren over hoe en waarom radio een geweldig medium is voor kunst. Kunstenaar voor deze editie is Mint Park.

Kunst­block is de naam van de sa­men­wer­ken­de kunst­in­stel­lin­gen in het Kunst­kwar­tier van Rot­ter­dam: CBK Rotterdam, MAMA, TENT Rotterdam, V2_, Kunstinstituut Melly en WORM.