In deze publicatie geven makers uit Rotterdam en London in tekst en beeld antwoord op de vraag ‘Where does culture happen?’.
Zij schijnen licht op de collectieve plekken en momenten waar de cultuur die zij als ‘eigen’ beschouwen ontstaat, wordt beleefd en wordt gedeeld. Zij beschrijven de huiskamer, de dansvloer, de rituele begrafenis, de avondwinkel, en de straat als plekken waar cultuur nestelt en zich ontwikkelt. Anderen reflecteren op de vraag ‘Where does culture happen?’ in relatie tot hun eigen praktijk, en beschrijven hoe cultuur daarin niet statisch is maar verschuift, mengt en opnieuw wordt gevormd. Weer anderen focussen op het creëren van collectieve ruimtes van samenzijn of juist het zich vervreemd voelen van een dominante cultuur. Meer dan een gemeenschappelijk antwoord op de vraag ‘Where does culture happen?’ kan de publicatie opgevat worden als een conversatie tussen makers die ruimte claimen en plaats maken voor het delen en verder brengen van hun eigen culturele praktijken en die van anderen, buiten of zich bewegend tussendoor de culturele infrastructuur van instituten.

Timetable
15.00h
Live music by Kaoutar Gadir
Corner Shop Sound System by Cengiz Mengüç
Welcome ritual by Amenti MoveMeant

15.30h
Welcome by TENT x Tate Jesse van Oosten and/or  Rachel Noel
Reading by Dean Bowen (introduction)

lees meer

15.45 – 16.30h
Live interventions and presentations by
Hannah Kemp-Welch, Ishmael Lartey, Touching Bass (screening)

16.30 – 16.45h
Cornershop Sound System intervention by Cengiz Mengüç

16.45 – 17.30h
Live interventions and presentations by Jessie McLaughlin, Sheray Rozenstein, Ivan Barbosa (screening)

17.30 – 18.00h
Conversation

18.00h>
Drinks and music by Charmaine van Leyden

Het programma is Engelstalig. De toegang tot dit evenement en de publicatie zelf zijn gratis.

De publicatie bestaat uit bijdragen van: Victoria Aquino, Araba Banson, Ivan Barbosa, Dean Bowen, Alida Dors, Afaina de Jong, Hannah Kemp-Welch, Charl Landvreugd, Ishmael Lartey, Cedar Lewisohn, Hamed Maiye, Abondance Matanda, Malique Mohamud, Amenti Movemeant, Hélène Christelle Munganyende, Sheray Rozenstein, Stacii Samidin, Touching Bass. De publicatie is een co-productie van TENT en Tate Modern’s Young People’s Programmes. Met dank aan The Art of Impact.