26.04.2018 - 18.00U

Book launch O&O

Op 26 april presenteert CBK Rotterdam de nieuwste publicatie over de Onderzoek- & Ontwikkelingsregeling in TENT. Tijdens de presentatie spreekt Lex ter Braak, directeur van postacademisch instituut Van Eyck, over het belang van vrije ruimte voor onderzoek en experiment. Kunstenaar Teun de Graaf treedt op met zijn Fanfare voor Vooruitstrevende Volksmuziek, waarvoor hij in 2014 een O&O-bijdrage ontving.

Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

Over de O&O-publicatie
De publicatie geeft een levendig overzicht van vier jaar artistieke onderzoeksprojecten van meer dan 160 Rotterdamse kunstenaars en toont daarmee een dwarsdoorsnede van de hedendaagse kunstenaarspraktijk. De projecten, die plaatsvonden van 2014 t/m 2017, zijn in deze publicatie ingedeeld aan de hand van acht verschillende beroepsopvattingen van de kunstenaar: actievoerder, verbinder, vertaler, nieuwslezer, historicus, wetenschapper, technoloog en beeldvormer. In interviews komen zes kunstenaars aan het woord die vertellen over de invloed van de O&O-bijdrage op de ontwikkeling van hun werk. De publicatie bevat ook essays van kunsttheoreticus Janneke Wesseling over het belang van artistiek onderzoek en filosoof Henk Oosterling over de kunstenaar en diens vakmanschap.

Over de O&O-regeling
De regeling Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) wordt sinds 2010 uitgevoerd en geeft Rotterdamse beeldend kunstenaars de mogelijkheid hun beroepspraktijk door middel van onderzoek te ontwikkelen en te verdiepen. In 2014 verscheen de eerste publicatie met een overzicht van de kunstenaars die tussen 2010 en 2014 een O&O-bijdrage ontvingen. Kijk voor meer informatie over de O&O-regeling op www.rotterdamsekunstenaars.nl.