Tegelijkertijd opent Witte de With Center for Contemporary Art de tentoonstellingen The Ten Murders of Josephine van Rana Hamadeh en Episode 2: The Show is Over van Goshka Macuga en Ahmet Öğüt.