Het eerste exemplaar van het O&O-boek wordt uitgereikt aan de fractieleider van D66 Rotterdam, Salima Belhaj. Journalist Vincent Cardinaal geeft een voordracht onder het motto ’where do we go from here’ en ontwerper Bart Oppenheimer en schrijver Sandra Smets komen aan het woord over het ontwerp en de structuur van het boek. Daarnaast levert performer Peter Fengler een artistieke bijdrage aan deze middag. De tentoonstelling Shift & Drift in TENT en de bijbehorende publicatie vieren het vijfjarige bestaan van de Onderzoek & Ontwikkeling-regeling.

Onderzoek & Ontwikkeling
Bijzondere projecten, residencies, publicaties en onderzoek door Rotterdamse kunstenaars
2010|2011|2012|2013

De regeling Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) wordt sinds 2010 uitgevoerd door het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. De regeling geeft Rotterdamse beeldend kunstenaars de mogelijkheid hun beroepspraktijk middels onderzoek te ontwikkelen en te verdiepen. Het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam doet in deze publicatie verslag van de resultaten van de eerste vier jaar O&O. De O&O regeling heeft inmiddels meer dan 170 bijzondere projecten, residencies en publicaties gesteund.

Uitgever: CBK Rotterdam
Aantal pagina’s: 176
Redactie: Petra Laaper, Ove Lucas, Xandra Nibbeling
Teksten: Sandra Smets (projectbeschrijvingen en interviews kunstenaars) en Sacha Bronwasser, Ingrid Commandeur, Daphne Huisden, Ernest van der Kwast, Eeva Liukku, Kees Moeliker, Roos van Put, Tina Rahimy, Siebe Thissen, Jop de Vrieze (mini essays)
Fotografie: Janine Schrijver (kunstenaarsportretten)
Ontwerp: Bart Oppenheimer, Rotterdam
Druk: Impressed druk en print, Pijnacker
Oplage:700
Taal: Nederlands
ISBN/EAN 978 90 822992 0 5
Prijs: € 24.95